I et læserbrev i Nordvestnyt d 24 marts takker Socialdemokraterne navngivne politiske partier for, at anerkende Holbæk kommunes medarbejdere for indsatsen under Coronapandamien

Læserbrevet skabte efterfølgende hektisk mailaktivitet til undertegnede. Takken til Lokallisten manglede og flere efterspurgte om Lokallisten ikke kunne medvirke til at anerkende medarbejdernes indsats i Holbæk kommune.? Svaret er, jo selvfølgelig kan Lokallisten det, men blot ikke på de præmisser, som var opstillet i indstillingen på kommunalbestyrelsesmødet Lokallisten ønskede at den enkelte arbejdsplads/afdeling skulle ha tilført midlerne til medarbejderne gennem et kassetræk og ikke gennem den bufferpulje, som politisk bør bruges til andre ting end Coronatiltag. Samtidig ønskede Lokallisten at støtte fællesskabet, når medarbejderne vendte tilbage fra hjemmearbejdspladserne.

Derfor var Lokallisten nød til at stemme imod indstillingen som den forelå, med en påtegning med følgende tekst:

“ Alle månedslønnede medarbejdere ansat i Holbæk kommune pr 1. april 2021 får en anerkendelse for indsatsen under Coronapandamien. Anerkendelsen skal udmøntes på den enkelte arbejdsplads i samarbejde med ledelse og medarbejdere. De enkelte arbejdspladser får tildelt hvad der svarer til 900 kr. pr fuldtidsansat medarbejder. Udgiften (4,1 mil) finansieres ved kassetræk.
Den enkelte arbejdsplads kan eksempelvis anvende midlerne til fælles personalemæssige oplevelser, musik og teateroplevelser samt faglige arrangementer.”

Gennem tak sker der indimellem det, at virkeligheden sløres.

Finn Martensen
Kommunalbestyrelsesmedlem (L)
Holbæk kommune