fbpx

Om floor

Denne forfatter har endnu ikke udfyldt nogle detaljer.
So far floor has created 56 blog entries.

Lokallistens bestyrelse har været samlet til en drøftelse af lokallistens politiske indsats og fremtid. 

Pressemeddelelse Lokallistens bestyrelse har været samlet til en drøftelse af lokallistens politiske indsats og fremtid. Vores tre kommunalpolitikere har haft stor indflydelse gennem Lokallistens samarbejdsaftale med konstitueringspartierne. Mange af Lokallistens mærkesager er enten gennemført eller overtaget af andre partier. Derfor er det tid til en status. Lokallister opstår og forsvinder alt efter hvad grundlaget for oprettelsen af en lokalliste og formålet har været. Det er bestyrelsens holdning at Lokallistens valgte kommunalbestyrelsesmedlemmer fremadrettet frit kan vælge fremtidigt kommunalpolitisk tilhørsforhold. Lokallisten for hele Holbæk kommune blev oprettet ud fra bl.a. følgende politiske platforme: * At Skabe en vi kultur i Holbæk kommune for både by og land * At bevare de lokale Folkeskoler i Lokalsamfundene * At skabe levende lokalsamfund * At sikre boligudvikling lokalt gennem en boligstrategi * At decentralisere hvor det giver mening * At fremme det brede politiske samarbejde i kommunalbestyrelsen Lokallistens DNA som den blev oprettet, kan fremadrettet videreføres i de etablerede partier. Lokallistens udvikling og videreførelse vil derfor være afhængig af, at nye ideer og tanker kan tilføres. Derfor er personer med lokalpolitiske ideer, tanker og ønsker, velkommen i Lokallisten for hele Holbæk kommune i forsøget på at gi plads til nye mærkesager og afklaringer af Lokallistens fremtid. Lokallistens bestyrelse vil i en periode være til rådighed for interesserede og derefter afklare, om Lokallisten skal bestå. I henhold til vedtægterne for Lokallisten afholdes ordinær generalforsamling d. 9. marts 2020. Dagsorden og information vil fremgå af Lokallistens hjemmeside. Med venlig hilsen Bestyrelsen Lokallisten/Finn Martensen

Lokallistens bestyrelse har været samlet til en drøftelse af lokallistens politiske indsats og fremtid. 2020-02-11T08:08:09+01:00

ET LØFT TIL VELFÆRDEN OG LOKALOMRÅDERNE

Opslag fra Facebook af Susan Utoft og Lars Qvist ET LØFT TIL VELFÆRDEN OG LOKALOMRÅDERNE Lokallisten meget tilfreds med 2020-budgettet, som Vi har har lagt frem sammen med sammen med S, SF, DF og Ø. Lokallisten lovede ved valget i 2017, at vi ville arbejde for GENOPRETNING AF VELFÆRDEN - og det ses tydeligt i næste års budget:   ✔ 15 mio. kr. til folkeskolen ✔ 8 mio. til hjemmeplejen ✔ 25,5 mio. til specialområdet for voksne og børn   ... og så et helt ærligt ønske fra Lokallisten: ✔ Der er 1 mio. kr. til de mest sårbare unge i folkeskolen   Vores andet store mål har været/er at skabe bedre betingelse for liv og bosætning i LOKALOMRÅDERNE - og her peger 2020-budgettet i den helt rigtige retning:   ✔ 4 mio. kr. til kunstgræsbane i Svinninge (som også kommer naboklubberne til gode).   ✔ 1 mio. kr. til at styrke handelsmiljøerne i byerne uden for Holbæk   ✔ 1 mio. til kulturel rygsæk, der sikrer børn i folkeskolen kulturelle oplevelser   ✔ 5,7 mio. kr. til det nye, store og bæredygtige bofællesskab Alkes Have i Knabstrup   ✔ 15 mio. kr. til at gøre forvandle den kommende boligstrategi til konkret byggeri   ✔ 18 mio. kr. til cykelstierne Søstrup-Holbæk og Skamstrup-Mørkøv-Stigs Bjergby   ✔ Renovering af klubhus i Kundby

ET LØFT TIL VELFÆRDEN OG LOKALOMRÅDERNE2019-10-19T12:49:33+02:00

Enigt udvalg bag forbedringer for børnene i Holbæk Kommune

Læserbrev i Nordvestnyt Susanne Utoft I Udvalget for Børn og Skole har vi de seneste måneder arbejdet intenst på  forbedringer på dagtilbuds- og skoleområdet, og på vores møde i juni har et  enigt udvalg besluttet at anbefale en række tiltag, der skal være med til at styrke skolernes og dagtilbuddenes forankring i lokalområderne. • Udvalget vil styrke ledelsen lokalt, så hver skoleafdeling og børnehus har én daglig leder, der står i spidsen for skolen eller børnehuset. • Udvalget vil give skolerne nye navne, der i højere grad afspejler skolens geografiske placering. • Udvalget vil styrke elevernes indflydelse ved at vægte elevrådet tungere, ligesom det lokalt aftales, hvordan forældrene får større direkte indflydelse. • Udvalget vil give medarbejderne en stærkere stemme ved at give større indflydelse til den såkaldte TRIO, dvs. samarbejdet mellem leder, tillidsrepræsentant og sikkerhedsrepræsentant. • Udvalget vil arbejde for en tildelingsmodel på skoleområdet, hvor især de små skoleafdelingers sårbarhed overfor udsving i elevtal sikres. På samme måde vil udvalget arbejde for en ny styringsmodel for specialundervisningen. Udvalget for Børn og Skole er nået frem til de mange tiltag blandt andet gennem en række dialogmøder med forældre, forældre- og skolebestyrelser, områdeledelser og fællestillidsrepræsentanter. Også arbejdspladsvurderinger samt trivselsmåling blandt medarbejderne har været væsentlige input. Som formand for udvalget vil jeg gerne rette en stor tak til alle, der har involveret sig på en positiv og konstruktiv måde i de mange drøftelser. Det har været guld værd. Også en stor tak til de øvrige medlemmer af udvalget - Mona

Enigt udvalg bag forbedringer for børnene i Holbæk Kommune2019-06-12T11:20:21+02:00

Nej til biogasanlæg styrker kommunalbestyrelsen

Læserbrev i Nordvestnyt Lars Qvist Debatten om biogasanlægget i Snævre er forbi. Vi får ikke noget anlæg i Holbæk Kommune i denne omgang. Og det er godt af flere grunde. For borgerne i Sdr. Jernløse, Regstrup og omegn har en fælles front vist, at det kan betale sig at tage ordet. Samtale og protest er en del af demokratiets dna. Ingen tvivl om, at der i mange hjem er en reel lettelse over, at der ikke kan samles flertal for et biogasanlæg. Set fra et politisk synspunkt er det fint, at der bliver lidt mere plads til at andre emner i debatten, og set med Lokallistens øjne får vi nu muligheden for at bygge en energiplan op helt for bunden præcis, som vi har ønsket de seneste måneder. Men måske betyder det allermest, at vi i kommunalbestyrelsen har undgået en 16-15-beslutning, som det i lang tid så ud til. Vi er sluppet for en politisk sag, der ellers med sikkerhed ville splitte og fylde i den politiske debat før, under og i årene efter opførelsen af anlægget. Altså mange år frem. Præcis som vi allerede har set med sportsbyen, hvor debatten næppe forstummer, når sportsfolkene rykker ind. Her venter mange politiske diskussioner. Måske har nogle politikere ligefrem valgt at sige nej til et biogasanlæg i Snævre for at undgå den store politiske splittelse. Det ville i givet fald være et ædelt motiv. Sportsbyen har lært os, at en splittet kommunalbestyrelse i store og vidtrækkende sager absolut ikke gør

Nej til biogasanlæg styrker kommunalbestyrelsen2019-05-17T19:58:46+02:00

Generalforsamling – referat og formandens beretning

Referat som PDF Referat Generalforsamling Lokallisten 2019 Formandens beretning Kære alle. Det vil altid være svært at bevare holdånden og energien, når den enkelte kandidat med skuffelse ikke bliver valgt til det politiske arbejde, man brænder for og gerne vil deltage i Men det er mit håb at holdånden i Lokallisten vil leve videre og gøre vores initiativ med Lokallisten både bære- og levedygtig. Der vil som regel være nogle forudsætninger for, at en Lokalliste kan opstå og være bæredygtig, en mærkesag eller en kendt person med politisk kraft. Derfor er det vigtig fremadrettet at flest mulige vil deltage i det politiske arbejde og gerne kandidere ved kommende valg. Mange kandidater kan samle flere stemmer end få. Vi har forsøgt at bringe informationer og nyheder fra det organisatoriske og det politiske ud til vore medlemmer gennem især Lokallistens hjemmeside og nogle nyhedsbreve. Samtlige læserbreve i Nordvest nyt, har været bragt på hjemmesiden/Facebook., således at medlemmerne i Lokallisten kan føle sig informeret og som en del af listens politiske virke. Alle forslag, bemærkninger og indslag er meget velkomne og vil således være en kærkommen, men også nødvendig forudsætning for Lokallistens beståen og udvikling. Bestyrelsen og vore tre kommunalbestyrelsesmedlemmer modtager gerne forslag til ideer og synspunkter fra medlemmerne, som så efterfølgende bæres frem i bestyrelsen til politisk diskussion. Ligeledes arbejder bestyrelsen på at sikre, at alle de medlemmer der måtte ønske det, kan deltage i bestyrelsesmøder, men få har gjort det, måske fordi vi skal sætte mere fokus på muligheden

Generalforsamling – referat og formandens beretning2019-05-12T14:03:07+02:00

Generalforsamling i Lokallisten for hele Holbæk kommune

Hermed indkaldes til generalforsamling i Lokallisten for hele Holbæk kommune i Knabstrup Hallen Mandag d. 29. april kl. 17:30 Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Regnskabsaflæggelse 5. Behandling af indkomne forslag 6. Fastsættelse af kontingent 7. Godkendelse af budget 8. Valg af formand 9. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer 10. Valg af suppleanter 11. Valg af 2 revisorer 12. Eventuelt Tilmelding: Af hensyn til tragtement tilmeldes på mail til fima@holb.dk senest d. 22.april 2019. Der serveres dagens ret inden Lokalistens temamøde v/Jens Stenbæk, som afholdes kl. 19. Temamødet er for alle. Bedste hilsner Finn Martensen

Generalforsamling i Lokallisten for hele Holbæk kommune2019-04-05T15:03:48+02:00

En samlet energiplan i stedet for hovsa-løsninger

Læserbrev i Nordvestnyt Lars Qvist Der tegner sig et billede af, at et stort flertal i kommunalbestyrelsen går ind for biogas i Holbæk Kommune. Trods ­usikkerhed om den præcise miljømæssige gevinst er det primært placeringen ved Snævre, der skaber uenighed. En tilsvarende diskussion kan forventes omkring det solcelleanlæg i Maglebjerg ved Svinninge, som i øjeblikket er inde i en høringsfase. Også her vil placeringen formentlig give anledning til debat, mens der næppe vil være den store uenighed om, at solceller bør udgøre en voksende del af fremtidens produktion af grøn strøm i Holbæk Kommune. Desuden har kommunalbestyrelsen vedtaget et arbejdsprogram, der lægger op til grøn omstilling. Der er altså politisk flertal og vilje til at indføre mere miljøvenlige energiformer, der kan reducere udledningen af CO2. Til gengæld er der modstand mod/bekymring for de to placeringer og de processer, der har ført frem til de mulige placeringer af anlæg i Snævre og Maglebjerg. Forslag Lokallisten for hele Holbæk Kommune vil derfor opfordre kommunalbestyrelsen til at stoppe lokalplansarbejdet for et biogasanlæg i Snævre og et solcelleanlæg ved Svinninge. De sparede kommunale ressourcer bør i stedet bruges på at sætte gang i udarbejdelsen af en samlet plan for, hvor det er/skal være muligt at udlægge et eller flere store arealer til CO2-reducerende energianlæg, fx vindmøller, biogas, solcelleparker og andre anlæg – samlet set en energipark. Det er således naivt at tro, at Holbæk Kommune ikke igen vil blive pålagt at finde områder til vindmøller. Hvis det er hensigtsmæssigt, kan energiplanen kobles

En samlet energiplan i stedet for hovsa-løsninger2019-02-18T22:14:46+01:00

Massiv investering i fysiske rammer til børn

Susanne Utoft fra Lokallisten, der er formand for Udvalget for Børn og Skole, præsenterer her de investeringer i forbedrede fysiske rammer for børn i Holbæk kommune, som et enigt udvalg har besluttet. Læs hele pressemeddelelsen fra Holbæk Kommune. Pressemeddelelse

Massiv investering i fysiske rammer til børn2018-11-24T20:44:32+01:00

Juleløjer i Lokallisten

Indbydelse til Medlemsbanko og juleløjer i Lokallisten Høedvej 4, 4450 Jyderup Tirsdag d.11.december kl. 19-21.30 Program: Velkommen Årets gang i Lokallisten Lokallistens mærkesager Medlemmerne har ordet Lokallistens bankospil Der serveres lidt godt til ganerne sammen med den hellige juledrik. Arrangementet er for alle medlemmer… plus, mænd, koner, kærester og nisser. Diverse sponsorer har sørget for et rigt udbud af gevinster til årets banko i Lokallisten. Tilmelding inden d. 7. december 2018 på: fima@holb.dk eller sms på 72368760 med angivelse af navn(e)

Juleløjer i Lokallisten2018-11-19T08:38:15+01:00
Go to Top