fbpx

Om floor

Denne forfatter har endnu ikke udfyldt nogle detaljer.
So far floor has created 54 blog entries.

Reception for Sine

Torsdag d 21. juni kl. 14-15.30 afholder Lokallisten en afskedsreception for Sine på Hotel Sidesporet, hvor medlemmer og andre gode folk kan komme og ønske Sine held og lykke med hendes nye tilværelse på Ærø. Lokallisten er vært til lidt spise og drikke. Se annoncen

Reception for Sine2018-06-10T16:52:29+01:00

Masser af ord – men viljen manglede

Sjældent har så mange sagt så meget positivt – og vist så lidt handlekraft som i Holbæk Kommunalbestyrelse i aftes. Det måtte Lokallisten erkende, efter at vi i et par døgn havde arbejdet på at få sat gang i udstykningen af jord i Knabstrup, Jyderup, Udby og Regstrup. I valgkampen var der ingen grænser for, hvor meget alle partierne vil gøre for lokalområderne, der har følt en skæv udvikling i kommunen siden kommunesammenlægningen. Men da de fine ord skulle veksles til handling, udeblev støtten fra S, SF, Ø, DF og Konservative. Vores forslag gik på, at udstykningen kunne finansieres UDEN at tage penge op af kommunekassen men alene ved i stedet at bruge penge fra salget af Østre Skole. Men nu er udstykningen i stedet udsat på ubestemt tid, og flertallet i kommunalbestyrelsen har forpasset muligheden for at sætte gang i en proces, der skal tiltrække børn og voksne til skoler, foreninger, daginstitutioner og virksomheder. Ærgerligt. Lars Qvist, formand for Projektudvalget for Lokal Udvikling

Masser af ord – men viljen manglede2018-04-19T20:37:24+01:00

Referat af 1. ordinære generalforsamling i Lokallisten

Referat af 1. ordinære generalforsamling i Lokallisten 1. Valg af dirigent – Lars Q. Konstaterer korrekt indvarsling. 2. Valg af stemmetællere – Lars Q og Sine A 3. Formandens beretning – Godkendt 4. Regnskabsaflæggelse – Godkendt 5. Behandling af indkomne forslag – Ingen forslag 6. Fastsættelse af kontingent – Bestyrelsen foreslår 300 kroner. Vedtaget 7. Godkendelse af budget – Godkendt med bemærkning om sommermøde + medlemshvervemøde + udadrettede aktiviteter 8. Valg til bestyrelsen – på valg er Steffen, Erik og Sine. Erik genopstiller som kasserer. Genvalgt. Der er tre kandidater til de to pladser: Lars Schandorff, Dorte Albers og Torsten Sylvest. Dorte og Lars valgt. 9. Valg af suppleanter – Torsten og Jørgen opstiller. Begge valgt. 10. Valg af revisor plus suppleant – Gerd Battrup ny revisor. Steffen som suppleant. 11. Eventuelt. Ingen punkter. Dirigenten afslutter generalforsamlingen.

Referat af 1. ordinære generalforsamling i Lokallisten2018-04-16T14:29:10+01:00

Lokallisten for hele Holbæk Kommune indgår politisk samarbejdsaftale med konstitueringsgruppen i Holbæk

Pressemeddelelse Lokallisten for hele Holbæk Kommune sikrede sig hele 3 mandater ved kommunevalget den 21. november 2017, og nu er borgernes opbakning omsat til markant politisk indflydelse i den politiske samarbejdsaftale, Lokallisten har indgået med konstitueringsgruppen fredag aften. Vi gik til valg på en vision for vores kommune med nogle få og meget klare budskaber. Udvikling i levende lokalsamfund, hvor vi først og fremmest bevarer og investerer i børnenes institutioner – altså i de lokale daginstitutioner og folkeskoler, står øverst på vores dagsorden. Og det er - sammen med rammerne omkring en fornuftig økonomisk politik - de områder, vi primært har lagt vægt på i den samarbejdsaftale, vi har indgået med konstitueringsgruppen, siger Sine Agerholm, der er Lokallistens politiske leder. Lokallisten står udenfor den konstitueringsgruppe, der har forpligtet sig til at stemme for, at Christina Krzyrosiak Hansen bliver kommunens nye borgmester. For Lokallisten har det hele tiden været et mål i sig selv, at få skabt det bedst mulige grundlag for et bredt og frugtbart samarbejde i byrådet. Det har kommunen i den grad brug for, og det mener vi ikke, sammensætningen i flertalsgruppen sikrer grundlaget for – tværtimod. Blot 16 mandater bestående af S, SF, Ø og DF er for os at se et meget skrøbeligt samarbejdsgrundlag med en klar politisk slagside. Bl.a. derfor er vi ikke med i konstitueringsaftalen, siger Sine Agerholm og fortsætter: Med samarbejdsaftalen har vi bragt os i en position, hvor vi allerede har opnået markant politisk indflydelse samtidig med, at vi kan

Lokallisten for hele Holbæk Kommune indgår politisk samarbejdsaftale med konstitueringsgruppen i Holbæk2017-11-25T19:30:50+01:00

Kommunevalget og god moral

Læserbrev i Nordvestnyt Jan Floor Det vakte en vis undren, da Venstre meldte ud, at én af partiets kandidater til kommunevalget ikke modtager valg, selv om han står på stemmesedlen den 21. november. Årsagen var efter sigende, at kandidaten havde sagt ja til et nyt job få dage efter den absolut sidste frist for at komme med ændringer til kandidatlisterne. Derfor kunne man ikke nå at få navnet slettet fra stemmesedlerne. Nu kan vi så konstatere, at vedkommende fortsat figurere i de store helsides annoncer, Venstre bringer i disse dage, og der er ingen undskyldning, idet deadline for avisannoncer er få dage før avisen udkommer. Det er ikke ulovligt, at annoncere med kandidaten, men det er da et moralsk problem for et parti, der gerne vil fremstå troværdigt. Jan Floor Andersen, kandidat for Lokallisten for hele Holbæk Kommune

Kommunevalget og god moral2017-11-16T06:39:53+01:00

Alle har brug for nærvær og omsorg

Læserbrev i Nordvestnyt Sine Agerholm Jeg kan tydeligt huske, da kommunen gik fra at tilbyde hjælp til støvsugning hver 14. dag til hver tredje uge. Dengang var min bedstefar flyttet ind på ældrecentret Rosenvænget i Mørkøv. Han var omkring 90 år og var for nylig blevet enkemand. På relativ kort tid var han blevet lille bitte. Han var sunket sammen, så jeg pludselig var et hoved højere end ham. Tynd var han også blevet. Han savnede selskab, selvom familien kom forbi flere gange om ugen, og savnet af min farmor, som han havde levet sammen med gennem hele sit voksenliv, gnavede. Et livsstykke var ved at rinde ud, og dér sad han en dag på en skammel midt i stuen. En SOSU-medarbejder var i færd med at hjælpe ham med et eller andet, da han kiggede skævt op på mig med et opgivende blik og sagde: ”Ved du hvad, Sine – så kan de jo ligeså godt la’ vær’.” Nu få år senere skal robotter så overtage arbejdet, og det stopper ikke dér, medmindre vi formår at finde nye veje. Det er imod menneskets natur, at behandle hinanden på den måde. Det er et fravær af den respekt, nærvær og omsorg som alle mennesker har brug for.   Sine Agerholm, borgmesterkandidat for Lokallisten for hele Holbæk Kommune

Alle har brug for nærvær og omsorg2017-11-15T09:08:07+01:00

Vi skal have en ny borgmester

Pressemeddelelse: Lokallisten for hele Holbæk Kommune vil det brede samarbejde henover midten. Det kræver en helt anden politisk ledelsesstil og en ny borgmester. -Vi har oplevet et utroligt dårligt samarbejdsklima i byrådet de senere år, og det skyldes i høj grad borgmesterens manglende vilje til at samle. Han har hoppet fra tue til tue og skaffet sig spinkle flertal med forskellige partier fra sag til sag. Det har splittet byrådet i atomer, siger Sine Agerholm og fortsætter: -Det er klart, at hvis man reelt vil det brede samarbejde, så kræver det, at man er parat til at indgå kompromisser, også når det betyder, at man ikke får det helt, som man gerne vil have det. Til gengæld opnår man stabilitet og fremdrift, når mange kan se sig ind i fælles aftaler og visioner. Et langt større medejerskab til de store beslutninger vil jo betyde, at mange lægger kræfter i at nå de fælles målsætninger, og det er det, vi har brug for i Holbæk Kommune. Da Sine Agerholm og Finn Martensen stiftede Lokallisten for hele Holbæk Kommune i maj måned, var én af de væsentligste årsager ønsket om et bredt samarbejde henover midten, der kan bringe kommunen ind i en positiv udvikling. -Vi kender kun alt for godt konsekvenserne, når partierne bekriger hinanden. Vi så det sidste efterår, hvor S og V ikke kunne nå frem til et kompromis om budgettet, der kunne have givet noget af den skattestigning, vi havde brug for. Det førte til unødvendige nedskæringer

Vi skal have en ny borgmester2017-11-08T10:47:54+01:00

Kommunens økonomiske situation har tvunget byrådet ud i katastrofeopbremsninger i løbet af året

Kommunens økonomiske situation har tvunget byrådet ud i katastrofeopbremsninger i løbet af året. Det har haft store konsekvenser for både borgere og medarbejdere. Det har vi alle kunnet læse om i avisen. Fx. undervisningstimer der bliver aflyst i folkeskolerne; ældre der ikke får den hjælp de er visiteret til, og pædagoger der er voldsomt presset. Nu foreslår Lokallisten øjeblikkelige forbedringer af forholdene for både borgere og medarbejdere. Se vores forslag her: Initiativsag fra Lokallisten for hele Holbæk Kommune – Beslutning om at ophæve besparelsen på sygedagpengerefusion Lokallisten for hele Holbæk Kommune indstiller, at: Byrådet beslutter at ophæve besparelsen på 50% af sygedagpengerefusionen på alle chefområder jf. bilaget til sagen med virkning fra 1. november 2017. Den ekstra udgift på 1.4 mio. finansieres via kassetræk. Beskrivelse af sagen Gennem det meste af indeværende år har kommunens økonomi været voldsomt presset, og risikoen for at komme under administration har været overhængende. Derfor har byrådet været tvunget til at bremse hårdt op i forbruget på den daglige drift. Et af værktøjerne har været en reduktion af refusion af sygedagpenge. Det betyder, at enhederne – fx daginstitutioner, skoler og hjemmeplejen – ikke har haft mulighed for at betale vikarlønninger i tilstrækkeligt omfang, når det faste personale har været fraværende pga. sygdom. Det har presset det faste personale voldsomt, ligesom borgerne har mærket konsekvensen – fx i form af aflyste undervisningstimer i skolerne og ældre i hjemmeplejen, der ikke har fået den ydelse, de er visiteret til. Nu

Kommunens økonomiske situation har tvunget byrådet ud i katastrofeopbremsninger i løbet af året2017-11-07T13:14:42+01:00

Arbejdsglæde kræver tid til arbejdet

Læserbrev i Nordvestnyt Sine Agerholm I Holbæk Kommune har vi ansat knapt 4000 mennesker, der dagligt sørger for, at holde lokalsamfundet kørende. De passer og underviser vores børn, de yder omsorg for vores ældre, de slår rabatterne, de holder styr på budgetterne, de hjælper ledige videre osv. osv. De fleste offentligt ansatte er drevet af en indre motivation, der handler om mere end blot at tjene en løn. De vil gerne gøre noget godt for samfundet og for andre mennesker. Det kommer i den grad til udtryk, når flere faggrupper møder før arbejdstid og bliver lidt længere uden at få betaling for det. Mennesker med den indstilling til arbejdet fortjener, at vi viser dem tillid og anerkender deres indsats. Vi skal behandle de mennesker ordentligt, der er ansat i vores fællesskab. Og det gør vi ikke for tiden. Den ene økonomiske katastrofeopbremsning efter den anden har presset arbejdsglæden i bund og modløsheden har bredt sig i hele organisationen. Vi skal have arbejdsglæden tilbage. Det får vi kun, hvis vi stopper al plusordsnak og taler om tingene, som de er – tager et politisk ansvar for, at der er den nødvendige tid til arbejdet og giver medarbejderne reel indflydelse på egen hverdag. Sine Agerholm, borgmesterkandidat for Lokallisten for hele Holbæk Kommune

Arbejdsglæde kræver tid til arbejdet2017-11-06T21:13:47+01:00

Vi vokser i levende lokalsamfund

Læserbrev i Nordvestnyt Susanne Utoft Jeg undrer mig, når vi midt i valgkampen, pludselige er enige om alting. Det er selvfølgelig glædeligt, men hvorfor kommer det først nu? Det er blevet en mærkesag for Venstre og Socialdemokratiet at kæmpe for lokalsamfundet - det har de ellers haft rig lejlighed til i flere år. Lokallisten er dannet på grundlag af et stort ønske og en vision om, at levende lokalsamfund i et stort opland giver de bedste betingelser for os alle – også for ”hovedstaden”. Siden kommunesammenlægningen har der været tendens til at samle det hele centralt - både i organisationen Holbæk kommune, men også når det gælder foreningsliv og kultur. Skoler, ældreplejen og Vej og Park har fået centrale ledelser i flere lag. Sportsbyen er blevet en realitet, imens de lokale Haller og idrætsfaciliteter er nedprioriteret. Lokallisten vil satse på lokal udvikling for at skabe et en tryg og levende "base" for børn, unge og ældre, der hvor vi lever og bor. Vi skal give mennesker de bedste betingelser for tryghed og udvikling, og det starter dér, hvor vi føler os hjemme, dér hvor vi kender hinanden. Alle har brug for at være en del af frugtbare og levende fællesskaber - i hverdagslivet, fritiden og på arbejdet. Susanne Utoft, kandidat for Lokallisten for hele Holbæk Kommune

Vi vokser i levende lokalsamfund2017-11-06T21:11:51+01:00