fbpx

Om floor

Denne forfatter har endnu ikke udfyldt nogle detaljer.
So far floor has created 59 blog entries.

En samlet energiplan i stedet for hovsa-løsninger

Læserbrev i Nordvestnyt Lars Qvist Der tegner sig et billede af, at et stort flertal i kommunalbestyrelsen går ind for biogas i Holbæk Kommune. Trods ­usikkerhed om den præcise miljømæssige gevinst er det primært placeringen ved Snævre, der skaber uenighed. En tilsvarende diskussion kan forventes omkring det solcelleanlæg i Maglebjerg ved Svinninge, som i øjeblikket er inde i en høringsfase. Også her vil placeringen formentlig give anledning til debat, mens der næppe vil være den store uenighed om, at solceller bør udgøre en voksende del af fremtidens produktion af grøn strøm i Holbæk Kommune. Desuden har kommunalbestyrelsen vedtaget et arbejdsprogram, der lægger op til grøn omstilling. Der er altså politisk flertal og vilje til at indføre mere miljøvenlige energiformer, der kan reducere udledningen af CO2. Til gengæld er der modstand mod/bekymring for de to placeringer og de processer, der har ført frem til de mulige placeringer af anlæg i Snævre og Maglebjerg. Forslag Lokallisten for hele Holbæk Kommune vil derfor opfordre kommunalbestyrelsen til at stoppe lokalplansarbejdet for et biogasanlæg i Snævre og et solcelleanlæg ved Svinninge. De sparede kommunale ressourcer bør i stedet bruges på at sætte gang i udarbejdelsen af en samlet plan for, hvor det er/skal være muligt at udlægge et eller flere store arealer til CO2-reducerende energianlæg, fx vindmøller, biogas, solcelleparker og andre anlæg – samlet set en energipark. Det er således naivt at tro, at Holbæk Kommune ikke igen vil blive pålagt at finde områder til vindmøller. Hvis det er hensigtsmæssigt, kan energiplanen kobles

En samlet energiplan i stedet for hovsa-løsninger2019-02-18T22:14:46+01:00

Massiv investering i fysiske rammer til børn

Susanne Utoft fra Lokallisten, der er formand for Udvalget for Børn og Skole, præsenterer her de investeringer i forbedrede fysiske rammer for børn i Holbæk kommune, som et enigt udvalg har besluttet. Læs hele pressemeddelelsen fra Holbæk Kommune. Pressemeddelelse

Massiv investering i fysiske rammer til børn2018-11-24T20:44:32+01:00

Juleløjer i Lokallisten

Indbydelse til Medlemsbanko og juleløjer i Lokallisten Høedvej 4, 4450 Jyderup Tirsdag d.11.december kl. 19-21.30 Program: Velkommen Årets gang i Lokallisten Lokallistens mærkesager Medlemmerne har ordet Lokallistens bankospil Der serveres lidt godt til ganerne sammen med den hellige juledrik. Arrangementet er for alle medlemmer… plus, mænd, koner, kærester og nisser. Diverse sponsorer har sørget for et rigt udbud af gevinster til årets banko i Lokallisten. Tilmelding inden d. 7. december 2018 på: fima@holb.dk eller sms på 72368760 med angivelse af navn(e)

Juleløjer i Lokallisten2018-11-19T08:38:15+01:00

To udvalg sætter Folkeskolen i Fokus

Nu er det snart et år siden, at den kommunale valgkamp sluttede, S, L DF, Ø, og SF konstituerede sig, og de kommunale politikere blev fordelt i de stående og nyoprettede projektudvalg. Dermed blev der også taget det første skridt til det store fokus, som kommunalbestyrelsen har på folkeskolen i dag. Udover det stående udvalg Børn og Skole (BS) kom et projektudvalg til verden under det noget voluminøse navn: Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering (PAD), der har valgt folkeskolen som sit første indsatsområde. Og det er bestemt helt på sin plads at sætte folkeskolen i centrum efter en periode, hvor reformer og dårlig økonomi gjorde, at mange ikke turde stole på, at folkeskolen var og er ”det rigtige” valg for dem. De to udvalg er derfor gået sammen om, at få vendt strømmen på folkeskoleområdet. I processen bliver både skolebestyrelser og lokalområderne inddraget i dialogen om, hvor skolerne – store som små – fungere i hele vores kommune. Med fokus på fordeling af penge til skolerne, evaluering af den nuværende geografiske og ledelses struktur, pedelordninger, rengøring m.v. BS arbejder udadrettet og PAD har muligheden for at gå i dybden indad i organisationen. Derefter vil udvalgene komme med anbefalinger om ændringer. Der er ingen tvivl om, at vi i begge udvalg ønsker en folkeskole i Holbæk kommune som får lov til at vise, hvem de er, hvad der lige præcis er skolens styrke i det særlige lokalområde. Sammen arbejder vi om at give folkeskolerne den plads og frihed til

To udvalg sætter Folkeskolen i Fokus2018-11-19T08:33:07+01:00

INVITATION til efterårs-seminar

Lokallisten for hele Holbæk kommune inviterer alle der interesserer sig for lokal udvikling, til et efterårs-seminar: Lørdag den 29. september kl. 10 til 14 i Mørkøv Hallen Vi har indbudt en række spændende talere og debattører, der vil hjælpe os med at komme rundt om emnet. Vi har formanden for Landsforeningen landsbyerne i Danmark, formanden for Fællesskabet Tølløse – Kulturhuset NO 1 og en repræsentant for Lokalforum i Vallekilde (der var ”Årets Landsby” i 2017) – og endelig vores egen Lars Qvist, der er formand for Projektudvalget for Lokal udvikling i Holbæk Kommune. Lokallisten vil med dette arrangement, tage initiativ til en løbende debat om, hvad lokal udvikling betyder, hvad det indeholder i de enkelte lokalområder og hvordan civilsamfundet kan styrke lokal udvikling. Det synes vi, er en naturlig opgave for en Lokalliste, der omfatter hele Holbæk Kommune – og vi håber at du vil møde op og styrke initiativet. INVITATION  Gør din by stærkere Lokallisten for Hele Holbæk Kommune inviterer dig til tre timers oplæg, debat og inspiration om udvikling af lokalområder. Det er gratis at deltage. Lokallisten er vært med mad og drikke Mørkøv-Hallen 29. september kl. 10-13 (vi slutter med en bid brød) Oplægsholdere Steen Kjær Jensen Formand for Landsforeningen landsbyerne i Danmark. Han vil fortælle om landsbyernes vilkår og muligheder. Jens Algot Formand for Fællesskabet Tølløse. Han vil fortælle, hvordan foreningen har succes med at organisere og finansiere kulturhuset NO 1. Anne-Birthe Køppen Sekretær i Vallekilde Lokalforum, der blev kåret som Årets Landsby 2017.

INVITATION til efterårs-seminar2018-09-04T20:20:45+02:00

Reception for Sine

Torsdag d 21. juni kl. 14-15.30 afholder Lokallisten en afskedsreception for Sine på Hotel Sidesporet, hvor medlemmer og andre gode folk kan komme og ønske Sine held og lykke med hendes nye tilværelse på Ærø. Lokallisten er vært til lidt spise og drikke. Se annoncen

Reception for Sine2018-06-10T16:52:29+02:00

Masser af ord – men viljen manglede

Sjældent har så mange sagt så meget positivt – og vist så lidt handlekraft som i Holbæk Kommunalbestyrelse i aftes. Det måtte Lokallisten erkende, efter at vi i et par døgn havde arbejdet på at få sat gang i udstykningen af jord i Knabstrup, Jyderup, Udby og Regstrup. I valgkampen var der ingen grænser for, hvor meget alle partierne vil gøre for lokalområderne, der har følt en skæv udvikling i kommunen siden kommunesammenlægningen. Men da de fine ord skulle veksles til handling, udeblev støtten fra S, SF, Ø, DF og Konservative. Vores forslag gik på, at udstykningen kunne finansieres UDEN at tage penge op af kommunekassen men alene ved i stedet at bruge penge fra salget af Østre Skole. Men nu er udstykningen i stedet udsat på ubestemt tid, og flertallet i kommunalbestyrelsen har forpasset muligheden for at sætte gang i en proces, der skal tiltrække børn og voksne til skoler, foreninger, daginstitutioner og virksomheder. Ærgerligt. Lars Qvist, formand for Projektudvalget for Lokal Udvikling

Masser af ord – men viljen manglede2018-04-19T20:37:24+02:00

Referat af 1. ordinære generalforsamling i Lokallisten

Referat af 1. ordinære generalforsamling i Lokallisten 1. Valg af dirigent – Lars Q. Konstaterer korrekt indvarsling. 2. Valg af stemmetællere – Lars Q og Sine A 3. Formandens beretning – Godkendt 4. Regnskabsaflæggelse – Godkendt 5. Behandling af indkomne forslag – Ingen forslag 6. Fastsættelse af kontingent – Bestyrelsen foreslår 300 kroner. Vedtaget 7. Godkendelse af budget – Godkendt med bemærkning om sommermøde + medlemshvervemøde + udadrettede aktiviteter 8. Valg til bestyrelsen – på valg er Steffen, Erik og Sine. Erik genopstiller som kasserer. Genvalgt. Der er tre kandidater til de to pladser: Lars Schandorff, Dorte Albers og Torsten Sylvest. Dorte og Lars valgt. 9. Valg af suppleanter – Torsten og Jørgen opstiller. Begge valgt. 10. Valg af revisor plus suppleant – Gerd Battrup ny revisor. Steffen som suppleant. 11. Eventuelt. Ingen punkter. Dirigenten afslutter generalforsamlingen.

Referat af 1. ordinære generalforsamling i Lokallisten2018-04-16T14:29:10+02:00

Lokallisten for hele Holbæk Kommune indgår politisk samarbejdsaftale med konstitueringsgruppen i Holbæk

Pressemeddelelse Lokallisten for hele Holbæk Kommune sikrede sig hele 3 mandater ved kommunevalget den 21. november 2017, og nu er borgernes opbakning omsat til markant politisk indflydelse i den politiske samarbejdsaftale, Lokallisten har indgået med konstitueringsgruppen fredag aften. Vi gik til valg på en vision for vores kommune med nogle få og meget klare budskaber. Udvikling i levende lokalsamfund, hvor vi først og fremmest bevarer og investerer i børnenes institutioner – altså i de lokale daginstitutioner og folkeskoler, står øverst på vores dagsorden. Og det er - sammen med rammerne omkring en fornuftig økonomisk politik - de områder, vi primært har lagt vægt på i den samarbejdsaftale, vi har indgået med konstitueringsgruppen, siger Sine Agerholm, der er Lokallistens politiske leder. Lokallisten står udenfor den konstitueringsgruppe, der har forpligtet sig til at stemme for, at Christina Krzyrosiak Hansen bliver kommunens nye borgmester. For Lokallisten har det hele tiden været et mål i sig selv, at få skabt det bedst mulige grundlag for et bredt og frugtbart samarbejde i byrådet. Det har kommunen i den grad brug for, og det mener vi ikke, sammensætningen i flertalsgruppen sikrer grundlaget for – tværtimod. Blot 16 mandater bestående af S, SF, Ø og DF er for os at se et meget skrøbeligt samarbejdsgrundlag med en klar politisk slagside. Bl.a. derfor er vi ikke med i konstitueringsaftalen, siger Sine Agerholm og fortsætter: Med samarbejdsaftalen har vi bragt os i en position, hvor vi allerede har opnået markant politisk indflydelse samtidig med, at vi kan

Lokallisten for hele Holbæk Kommune indgår politisk samarbejdsaftale med konstitueringsgruppen i Holbæk2017-11-25T19:30:50+01:00

Kommunevalget og god moral

Læserbrev i Nordvestnyt Jan Floor Det vakte en vis undren, da Venstre meldte ud, at én af partiets kandidater til kommunevalget ikke modtager valg, selv om han står på stemmesedlen den 21. november. Årsagen var efter sigende, at kandidaten havde sagt ja til et nyt job få dage efter den absolut sidste frist for at komme med ændringer til kandidatlisterne. Derfor kunne man ikke nå at få navnet slettet fra stemmesedlerne. Nu kan vi så konstatere, at vedkommende fortsat figurere i de store helsides annoncer, Venstre bringer i disse dage, og der er ingen undskyldning, idet deadline for avisannoncer er få dage før avisen udkommer. Det er ikke ulovligt, at annoncere med kandidaten, men det er da et moralsk problem for et parti, der gerne vil fremstå troværdigt. Jan Floor Andersen, kandidat for Lokallisten for hele Holbæk Kommune

Kommunevalget og god moral2017-11-16T06:39:53+01:00
Go to Top