fbpx

Om floor

Denne forfatter har endnu ikke udfyldt nogle detaljer.
So far floor has created 54 blog entries.

Det er foreningerne, der skaber liv og udvikling i Holbæk Kommune

Læserbrev i Nordvestnyt Lars Qvist Især er vores lands- og stationsbyer afhængige af, at frivillige og foreninger leverer tilbud inden for blandt andet idræt og kultur. Foreningerne binder mennesker sammen, skaber muligheder og fællesskaber. Desuden er velfungerende, aktive lokalsamfund med til at tiltrække både tilflyttere og den arbejdskraft, som vores virksomheder har brug for. Nogle lokalsamfund føler, at der er blevet længere og længere til Holbæk siden kommunesammenlægningen i 2007. Det er den forkerte udvikling. Derfor bør politikerne i byrådet prioritere dialogen med lokalsamfundene højt de næste fire år. De mange frivillige i foreninger og fællesskaber skal mærke opbakning til deres lokale projekter, udfordringer og idéer. For at give foreningerne motivationen tilbage er der behov for, at vi i næste byrådsperiode etablerer et nyt udvalg – Udvalget til Lokal Udvikling – der skal sikre en tættere dialog og mere enkle kommandoveje, når foreninger ønsker dialog med politikerne. Herudover skal den noget haltende ordning med Fælles-skaberne have meget højere prioritet, så de kommunale hjælpere på fuld tid står til rådighed for foreningerne. Opgraderingen kan finansieres med penge fra den pulje på 10 mio. kroner, som med Lokallistens mellemkomst er sat af til udvikling af lokalsamfundene i 2018. Lars Qvist, nr. 4 på Lokallisten for hele Holbæk Kommune Ådalen 22 4520 Svinninge        

Det er foreningerne, der skaber liv og udvikling i Holbæk Kommune2017-11-06T21:10:45+01:00

Jobskabelse giver penge i kassen!

Læserbrev i Nordvestnyt Lars Qvist Debatten i Holbæk Kommune handler i øjeblikket kun om besparelser og ikke meget om, hvordan vi får flere indtægter. Men måske er det noget at hente på arbejdsmarkedsområdet. I Hjørring har en investering på 125 mio. kroner på tre år fået flyttet 600 mennesker fra overførselsindkomster til job og uddannelse. Så mange penge har Holbæk Kommune næppe i den aktuelle situation, men så må vi gå ad andre veje, så borgere uden for arbejdsmarkedet igen bliver en del af et fællesskab, og virksomhederne får den arbejdskraft, de mangler. Vækst i erhvervslivet giver penge i kommunekassen, og samtidig vil kommunen spare penge på overførselsindkomster. Lokallisten foreslår, at det nye byråd etablerer et arbejdsmarkedsråd bestående af politikere, arbejdsmarkedets parter, lokale uddannelsesinstitutioner og iværksættere, der har haft succes med at skabe job i mere utraditionelle sammenhænge. Rådet skal løbende komme med konkrete anbefalinger til byrådet og kan blandt andet drøfte: Hvordan sikrer vi bedst muligt, at virksomhederne får den arbejdskraft, de har brug for? Er der behov for udvidede åbningstider i kommunens institutioner? Hvordan kan vi understøtte detailhandlen? Hvordan sikrer vi de bedste vækstbetingelser for virksomhederne? Arbejdsmarkedsrådet skal naturligvis suppleres af andre indsatser men er et reelt bud på, hvordan vi kommer videre. Lars Qvist, nr. 4 på Lokallisten for hele Holbæk Kommune Ådalen 22 4520 Svinninge

Jobskabelse giver penge i kassen!2017-10-29T15:39:36+01:00

Stærkere folkeskoler med mere selvstyre

Læserbrev i Nordvestnyt af Lars Qvist Folkeskoler og daginstitutioner i Holbæk Kommune skal have langt større selvbestemmelse end i dag. Styringen skal flyttes fra embedsmændene i Holbæk til ledere og bestyrelser i nærmiljøet. De ved bedst, hvordan de lokale udfordringer skal håndteres. Samtidig skal byrådet arbejde tæt sammen med ildsjælene og skabe ny energi i byer, hvor folkeskolen er nødlidende. Når en sårbar folkeskole lukker, er logikken jo, at så står den næste skole for skud… Til sidst har vi kun ganske få og store skoler, og det er den helt forkerte udvikling i en kommune, hvor der er brug for langt større sammenhæng: Der skal ikke lukkes skoler i vores kommune. Tværtimod skal skoler og institutioner have flere kræfter. Decentraliseringen skal give skoler og institutioner frihed til at købe ind lokalt. Det skal igen være muligt at ansætte pedeller, rengøringspersonale og at bruge håndværkere fra nærmiljøet. På den måde bliver skoler og institutioner stærkere knyttet til deres by, borgere og virksomheder. Mere selvbestemmelse øger motivationen hos medarbejderne og ledere – og arbejdsglæden vil langsomt vende tilbage. Processen vil koste penge, og dem henter vi i takt med, at der bliver brug for færre centralt placerede medarbejdere, når ansvar, penge og styring lægges ud. Lars Qvist, nr. 4 på Lokallisten for hele Holbæk Kommune Ådalen 22 4520 Svinninge

Stærkere folkeskoler med mere selvstyre2017-10-25T17:14:44+01:00

Folkeskolens fremtid

Læserbrev i Nordvestnyt af Stine Krüger Veng Min søn skal starte i skole næste år, og ligesom mange andre forældre i Holbæk Kommune er vi bekymrede: Vores folkeskoler er under hårdt pres, og allerede i dag vælger 1/3 privatskolen i stedet. Det er et kæmpestort problem. Vi har brug for, at børnefamilier vælger vores lokale skoler til – både dem, der allerede bor her, og dem, der overvejer at flytte hertil. Der skal sættes ind på flere fronter. Samarbejdet skal styrkes, tilliden skal genoprettes og arbejdsglæden skal tilbage. Og der skal være den nødvendige økonomi – både til den almindelige undervisning og til de børn, der har behov for noget særligt. Og så skal der decentraliseres. Jeg mener, at det er vigtigt, at skolerne får deres selvstændighed tilbage – at vi gør op med centralisering og kæmpeskoleprincippet, hvor én leder har ansvaret for op til seks matrikler. Der er ALT for langt fra leder til medarbejder. Den enkelte skole skal have sit eget budget – også til rengøring og til egen pedel. Med selvbestemmelse, tillid og medejerskab kommer arbejdsglæden tilbage, og arbejdsglæden er en forudsætning for, at vi får gode skoler. Stine Krüger Veng Egevej 7 4350 Ugerløse Kandidat for Lokallisten for hele Holbæk kommune

Folkeskolens fremtid2017-10-25T10:47:18+01:00

Unge har brug for hjælp til at navigere og (over)leve i en præstationskultur som vores!

Læserbrev i Nordvestnyt Stine Krüger Veng Vi lever i en voldsomt accelererende præstationskultur, og som gymnasielærer oplever jeg, hvad det betyder for unges livskvalitet, at de konstant skal præstere: Flere og flere unge mennesker kæmper med livet. Det er svært at være ung i en præstationskultur som vores: Det handler om at være den bedste til alt, hvad man gør, og i kampen om at blive den bedste, rammes flere og flere af stress og psykiske diagnoser som spiseforstyrrelser, angst og depression. Præstationskulturen spiller mine elever ud mod hinanden, og vi er i fuld gang med at opfostre og uddanne et kollektiv af egoister. Problemet ved dette er, at vi som mennesker har brug for hinanden – forskningen viser jo, at det, der har bragt mennesket langt, er dets evne til at samarbejde. Derfor skal vi hjælpe vores børn og unge med at se værdien i at indgå i fællesskaber – i en præstationskultur som vores, er dette en vigtigere opgave end nogensinde før! Vi bliver nødt til at arbejde for at skabe miljøer, hvor det hilses velkomment, at man tager en pause fra kravet om hele tiden at skulle præstere. Hvor der er fokus på fællesskab, interesse og mening, for dét skaber trivsel. Hvis ikke vi gør noget nu, er vi i overhængende fare for at tabe en generation på gulvet. Stine Krüger Veng Egevej 7 4350 Ugerløse Kandidat for Lokallisten for hele Holbæk kommune

Unge har brug for hjælp til at navigere og (over)leve i en præstationskultur som vores!2017-10-16T12:43:13+01:00

Nogen må tale pædagogernes sag

Læserbrev i Nordvestnyt Stine Krüger Veng Der findes masser af forklaringer på, hvorfor normeringerne i daginstitutionerne skal op. Den korteste forklaring er, at tryghed er vigtig for børns udvikling, og pædagogerne er forudsætningen for, at børnene føler sig trygge, når forældrene er på arbejde. En anden forklaring, som bestemt også er vigtig, er, at vi skal passe på vores pædagoger – ellers gør vi det svært for dém at passe på vores børn. Som mor til to børn i hhv. vuggestue og børnehave er det min oplevelse, at pædagogerne strækker sig meget langt for at være der for børnene. Men uanset hvordan vi vender og drejer det, så har en pædagog kun to hænder, og der er derfor en helt naturlig grænse for, hvor mange børn han eller hun kan hjælpe ad gangen. Forskningen viser, at det opleves som en enorm psykisk belastning, at man som fagperson bliver nødt til at give afkald på sin faglighed – når man kan se, hvad der er brug for, men ikke har mulighed for at gøre det. Det fører simpelthen til stress og sygemeldinger blandt pædagogerne. Og hvem skal så passe vores børn, når vi går på arbejde? Hvis vores børn skal føle den tryghed, som er så vigtig for en sund udvikling, så skal de passes af pædagoger, der har tid og overskud til at se det enkelte barn. Det er helt essentielt, at vores pædagoger er glade for at gå på arbejde – det får vi glade børn af.

Nogen må tale pædagogernes sag2017-10-08T09:52:01+01:00

Fortællingen om Sportsbyen – set med mine øjne

Opslag fra Facebook af Sine Agerholm Da byrådet i sin tid blev præsenteret for forslaget om at samle en række idrætsfaciliteter i det projekt, der dengang hed Arenaen, blev det modtaget med stor begejstring. Der var stor opbakning til tankerne om at samle idrætsgrene og foreninger, at skifte nedslidte faciliteter ud med nye – ligesom de fleste kunne se idéen med at skabe synergi og visionen om at få nye muligheder for aktiviteter og begivenheder, som vi ikke havde faciliteter til i forvejen. Nogle forestillede sig også, at Arenaen ville blive et trækplaster for nye tilflyttere. Uenigheden omkring projektet opstod først for alvor, da der skulle sættes penge af til det i kommunens budget. Det startede allerede i sidste valgperiode. Her delte vandene sig i spørgsmålet om, hvorvidt projektet kunne finansieres ved besparelser på velfærden (serviceudgifterne). Det mente jeg - blandt andre - ikke, det hverken kunne eller skulle. Umiddelbart efter valget i 2013 blev der indgået først en politisk aftale mellem konstitueringspartierne og derefter en samarbejdsaftale mellem konstitueringsgruppen og Socialdemokratiet. Aftalerne slog fast, at Arenaen ikke måtte realiseres på bekostning af kvaliteten i velfærden eller idrætsfaciliteterne udenfor Holbæk by. For en tid så det altså ud til, at ovennævnte konflikt omkring finansieringsspørgsmålet var håndteret. Her vil jeg indskyde, at kommunen, i flg. min vurdering, aldrig har haft en fornuftig balance imellem indtægter og udgifter. Vi har siden kommunesammenlægningen, hvor skatteprocenten blev sat til laveste fællesnævner, måttet slås for penge til anstændig velfærd, ligesom vi aldrig har haft

Fortællingen om Sportsbyen – set med mine øjne2017-10-08T14:43:45+01:00

Vi er hinandens forudsætninger

Læserbrev i Nordvestnyt Lars Qvist og Sine Agerholm Nogle partier har en interesse i at opstille en kunstig modsætning imellem kommunens borgere på den ene side og det private erhvervsliv på den anden. Det kommer til udtryk, når det fremhæves som en politisk sejr, at dækningsafgiften, som er en særskat på erhvervsejendomme, genindføres i Holbæk Kommune. Men velfærdssamfundet og det private erhvervsliv er – set med vores øjne – ikke hinandens modsætninger men derimod hinandens forudsætninger. Hvor var erhvervslivet henne uden veluddannet arbejdskraft, uden offentlig infrastruktur og uden gode pasningsmuligheder for medarbejdernes børn? Samtidig bidrager kommunen til omsætningen med årlige millioninvesteringer i anlægsopgaver og indkøb af varer og tjenesteydelser hos private virksomheder. På den anden side ville der ikke være meget at gøre godt med i kommunen, hvis ikke vi havde de tusindvis af private arbejdspladser, hvor mange tjener deres løn og bidrager via skatten til kommunekassen. Når det private erhvervsliv trives i kommunen kaster det altså arbejdspladser af sig, og det giver samtidig et afkast til kommunekassen. Vi har brug for hinanden, og derfor skal parterne finde sammen i et anerkendende og for begge parter frugtbart samarbejde. Lars Qvist, kandidat og Sine Agerholm, borgmesterkandidat for Lokallisten for hele Holbæk Kommune

Vi er hinandens forudsætninger2017-10-03T22:13:49+01:00

Tak for samarbejdet

Læserbrev i Nordvestnyt Vi ventede længe på, at borgmesteren tog initiativ til det brede samarbejde om en økonomisk genopretningsplan, han havde skitseret tilbage i maj måned, men der skete intet. Derfor tog vi selv initiativet og fremlagde et fælles forslag for 2 uger siden. Det var et forslag, der både viste, hvordan kommunens samlede økonomi kunne rettes op henover den kommende valgperiode og samtidig et forslag til budget 2018. Vi havde på forhånd gjort os umage for at fremlægge et forslag, der rakte ud til flere andre af byrådets partier i håb om at kunne samle et flertal for en helt ny retning. Nu er det lykkedes at lande en aftale med opbakning fra 29 af byrådets 31 medlemmer. Det er en aftale, der i høj grad baserer sig på vores første udspil tillagt klare aftryk fra både Enhedslisten, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. Vi takker partierne for det konstruktive og frugtbare samarbejde, der førte os sikkert frem til en fælles aftale, der peger ind i fremtiden. Lad os sammen fortsætte den linje – også efter årsskiftet. Emrah Tuncer, borgmesterkandidat for de Radikale Sine Agerholm, borgmesterkandidat for Lokallisten Michael Suhr, borgmesterkandidat for Konservative

Tak for samarbejdet2017-09-27T15:30:17+01:00

Vi skal have langt lys på

Læserbrev i Nordvestnyt den 27. september 2017 af Sine Agerholm Der er indgået en budgetaftale, og det er – set med mine øjne – den bedste i den sammenlagte kommunes historie. Det er den af to helt afgørende grunde: For det første er den et udtryk for er klart politisk valg – nemlig det, at vi udnytter vores andel af servicerammen fuldt ud. Oversat til almindelig dansk betyder det, at vi prioriterer menneskers trivsel og livskvalitet før mursten og flere penge i kassen. Vi bruger kort sagt alle de penge, vi må, på borgernes hverdag. For det andet er aftalen blevet til i et frugtbart samarbejde mellem flere af byrådets partier henover midten. Det giver håb for fremtiden – altså også for tiden efter valget i november. For der skal et frugtbart samarbejde til om en fælles vision, hvis vores kommune skal drives fornuftigt ind i fremtiden. Lige nu er partierne ved at falde over hinanden i opløbet for at komme først med at fremhæve de positive elementer i budgetaftalen. Sådan skal det være. Og i Lokallisten glæder vi os også særligt over, at vi fik, hvad vi gik efter – bl.a. 20 mio. til flere voksne i vuggestuer og børnehaver, og 10 mio. til udvikling i kommunens mange lokalsamfund. Men når det er sagt, så skal vi også løfte blikket og se realistisk på fremtiden. Vi fik kun halvdelen af den skattestigning, vi har behov for. Det betyder, at vi har nedjusteret anlægsbudgettet, ligesom kassebeholdningen ikke bliver

Vi skal have langt lys på2017-09-28T22:13:49+01:00