fbpx

Om floor

Denne forfatter har endnu ikke udfyldt nogle detaljer.
So far floor has created 59 blog entries.

Alle har brug for nærvær og omsorg

Læserbrev i Nordvestnyt Sine Agerholm Jeg kan tydeligt huske, da kommunen gik fra at tilbyde hjælp til støvsugning hver 14. dag til hver tredje uge. Dengang var min bedstefar flyttet ind på ældrecentret Rosenvænget i Mørkøv. Han var omkring 90 år og var for nylig blevet enkemand. På relativ kort tid var han blevet lille bitte. Han var sunket sammen, så jeg pludselig var et hoved højere end ham. Tynd var han også blevet. Han savnede selskab, selvom familien kom forbi flere gange om ugen, og savnet af min farmor, som han havde levet sammen med gennem hele sit voksenliv, gnavede. Et livsstykke var ved at rinde ud, og dér sad han en dag på en skammel midt i stuen. En SOSU-medarbejder var i færd med at hjælpe ham med et eller andet, da han kiggede skævt op på mig med et opgivende blik og sagde: ”Ved du hvad, Sine – så kan de jo ligeså godt la’ vær’.” Nu få år senere skal robotter så overtage arbejdet, og det stopper ikke dér, medmindre vi formår at finde nye veje. Det er imod menneskets natur, at behandle hinanden på den måde. Det er et fravær af den respekt, nærvær og omsorg som alle mennesker har brug for.   Sine Agerholm, borgmesterkandidat for Lokallisten for hele Holbæk Kommune

Alle har brug for nærvær og omsorg2017-11-15T09:08:07+01:00

Vi skal have en ny borgmester

Pressemeddelelse: Lokallisten for hele Holbæk Kommune vil det brede samarbejde henover midten. Det kræver en helt anden politisk ledelsesstil og en ny borgmester. -Vi har oplevet et utroligt dårligt samarbejdsklima i byrådet de senere år, og det skyldes i høj grad borgmesterens manglende vilje til at samle. Han har hoppet fra tue til tue og skaffet sig spinkle flertal med forskellige partier fra sag til sag. Det har splittet byrådet i atomer, siger Sine Agerholm og fortsætter: -Det er klart, at hvis man reelt vil det brede samarbejde, så kræver det, at man er parat til at indgå kompromisser, også når det betyder, at man ikke får det helt, som man gerne vil have det. Til gengæld opnår man stabilitet og fremdrift, når mange kan se sig ind i fælles aftaler og visioner. Et langt større medejerskab til de store beslutninger vil jo betyde, at mange lægger kræfter i at nå de fælles målsætninger, og det er det, vi har brug for i Holbæk Kommune. Da Sine Agerholm og Finn Martensen stiftede Lokallisten for hele Holbæk Kommune i maj måned, var én af de væsentligste årsager ønsket om et bredt samarbejde henover midten, der kan bringe kommunen ind i en positiv udvikling. -Vi kender kun alt for godt konsekvenserne, når partierne bekriger hinanden. Vi så det sidste efterår, hvor S og V ikke kunne nå frem til et kompromis om budgettet, der kunne have givet noget af den skattestigning, vi havde brug for. Det førte til unødvendige nedskæringer

Vi skal have en ny borgmester2017-11-08T10:47:54+01:00

Kommunens økonomiske situation har tvunget byrådet ud i katastrofeopbremsninger i løbet af året

Kommunens økonomiske situation har tvunget byrådet ud i katastrofeopbremsninger i løbet af året. Det har haft store konsekvenser for både borgere og medarbejdere. Det har vi alle kunnet læse om i avisen. Fx. undervisningstimer der bliver aflyst i folkeskolerne; ældre der ikke får den hjælp de er visiteret til, og pædagoger der er voldsomt presset. Nu foreslår Lokallisten øjeblikkelige forbedringer af forholdene for både borgere og medarbejdere. Se vores forslag her: Initiativsag fra Lokallisten for hele Holbæk Kommune – Beslutning om at ophæve besparelsen på sygedagpengerefusion Lokallisten for hele Holbæk Kommune indstiller, at: Byrådet beslutter at ophæve besparelsen på 50% af sygedagpengerefusionen på alle chefområder jf. bilaget til sagen med virkning fra 1. november 2017. Den ekstra udgift på 1.4 mio. finansieres via kassetræk. Beskrivelse af sagen Gennem det meste af indeværende år har kommunens økonomi været voldsomt presset, og risikoen for at komme under administration har været overhængende. Derfor har byrådet været tvunget til at bremse hårdt op i forbruget på den daglige drift. Et af værktøjerne har været en reduktion af refusion af sygedagpenge. Det betyder, at enhederne – fx daginstitutioner, skoler og hjemmeplejen – ikke har haft mulighed for at betale vikarlønninger i tilstrækkeligt omfang, når det faste personale har været fraværende pga. sygdom. Det har presset det faste personale voldsomt, ligesom borgerne har mærket konsekvensen – fx i form af aflyste undervisningstimer i skolerne og ældre i hjemmeplejen, der ikke har fået den ydelse, de er visiteret til. Nu

Kommunens økonomiske situation har tvunget byrådet ud i katastrofeopbremsninger i løbet af året2017-11-07T13:14:42+01:00

Arbejdsglæde kræver tid til arbejdet

Læserbrev i Nordvestnyt Sine Agerholm I Holbæk Kommune har vi ansat knapt 4000 mennesker, der dagligt sørger for, at holde lokalsamfundet kørende. De passer og underviser vores børn, de yder omsorg for vores ældre, de slår rabatterne, de holder styr på budgetterne, de hjælper ledige videre osv. osv. De fleste offentligt ansatte er drevet af en indre motivation, der handler om mere end blot at tjene en løn. De vil gerne gøre noget godt for samfundet og for andre mennesker. Det kommer i den grad til udtryk, når flere faggrupper møder før arbejdstid og bliver lidt længere uden at få betaling for det. Mennesker med den indstilling til arbejdet fortjener, at vi viser dem tillid og anerkender deres indsats. Vi skal behandle de mennesker ordentligt, der er ansat i vores fællesskab. Og det gør vi ikke for tiden. Den ene økonomiske katastrofeopbremsning efter den anden har presset arbejdsglæden i bund og modløsheden har bredt sig i hele organisationen. Vi skal have arbejdsglæden tilbage. Det får vi kun, hvis vi stopper al plusordsnak og taler om tingene, som de er – tager et politisk ansvar for, at der er den nødvendige tid til arbejdet og giver medarbejderne reel indflydelse på egen hverdag. Sine Agerholm, borgmesterkandidat for Lokallisten for hele Holbæk Kommune

Arbejdsglæde kræver tid til arbejdet2017-11-06T21:13:47+01:00

Vi vokser i levende lokalsamfund

Læserbrev i Nordvestnyt Susanne Utoft Jeg undrer mig, når vi midt i valgkampen, pludselige er enige om alting. Det er selvfølgelig glædeligt, men hvorfor kommer det først nu? Det er blevet en mærkesag for Venstre og Socialdemokratiet at kæmpe for lokalsamfundet - det har de ellers haft rig lejlighed til i flere år. Lokallisten er dannet på grundlag af et stort ønske og en vision om, at levende lokalsamfund i et stort opland giver de bedste betingelser for os alle – også for ”hovedstaden”. Siden kommunesammenlægningen har der været tendens til at samle det hele centralt - både i organisationen Holbæk kommune, men også når det gælder foreningsliv og kultur. Skoler, ældreplejen og Vej og Park har fået centrale ledelser i flere lag. Sportsbyen er blevet en realitet, imens de lokale Haller og idrætsfaciliteter er nedprioriteret. Lokallisten vil satse på lokal udvikling for at skabe et en tryg og levende "base" for børn, unge og ældre, der hvor vi lever og bor. Vi skal give mennesker de bedste betingelser for tryghed og udvikling, og det starter dér, hvor vi føler os hjemme, dér hvor vi kender hinanden. Alle har brug for at være en del af frugtbare og levende fællesskaber - i hverdagslivet, fritiden og på arbejdet. Susanne Utoft, kandidat for Lokallisten for hele Holbæk Kommune

Vi vokser i levende lokalsamfund2017-11-06T21:11:51+01:00

Det er foreningerne, der skaber liv og udvikling i Holbæk Kommune

Læserbrev i Nordvestnyt Lars Qvist Især er vores lands- og stationsbyer afhængige af, at frivillige og foreninger leverer tilbud inden for blandt andet idræt og kultur. Foreningerne binder mennesker sammen, skaber muligheder og fællesskaber. Desuden er velfungerende, aktive lokalsamfund med til at tiltrække både tilflyttere og den arbejdskraft, som vores virksomheder har brug for. Nogle lokalsamfund føler, at der er blevet længere og længere til Holbæk siden kommunesammenlægningen i 2007. Det er den forkerte udvikling. Derfor bør politikerne i byrådet prioritere dialogen med lokalsamfundene højt de næste fire år. De mange frivillige i foreninger og fællesskaber skal mærke opbakning til deres lokale projekter, udfordringer og idéer. For at give foreningerne motivationen tilbage er der behov for, at vi i næste byrådsperiode etablerer et nyt udvalg – Udvalget til Lokal Udvikling – der skal sikre en tættere dialog og mere enkle kommandoveje, når foreninger ønsker dialog med politikerne. Herudover skal den noget haltende ordning med Fælles-skaberne have meget højere prioritet, så de kommunale hjælpere på fuld tid står til rådighed for foreningerne. Opgraderingen kan finansieres med penge fra den pulje på 10 mio. kroner, som med Lokallistens mellemkomst er sat af til udvikling af lokalsamfundene i 2018. Lars Qvist, nr. 4 på Lokallisten for hele Holbæk Kommune Ådalen 22 4520 Svinninge        

Det er foreningerne, der skaber liv og udvikling i Holbæk Kommune2017-11-06T21:10:45+01:00

Jobskabelse giver penge i kassen!

Læserbrev i Nordvestnyt Lars Qvist Debatten i Holbæk Kommune handler i øjeblikket kun om besparelser og ikke meget om, hvordan vi får flere indtægter. Men måske er det noget at hente på arbejdsmarkedsområdet. I Hjørring har en investering på 125 mio. kroner på tre år fået flyttet 600 mennesker fra overførselsindkomster til job og uddannelse. Så mange penge har Holbæk Kommune næppe i den aktuelle situation, men så må vi gå ad andre veje, så borgere uden for arbejdsmarkedet igen bliver en del af et fællesskab, og virksomhederne får den arbejdskraft, de mangler. Vækst i erhvervslivet giver penge i kommunekassen, og samtidig vil kommunen spare penge på overførselsindkomster. Lokallisten foreslår, at det nye byråd etablerer et arbejdsmarkedsråd bestående af politikere, arbejdsmarkedets parter, lokale uddannelsesinstitutioner og iværksættere, der har haft succes med at skabe job i mere utraditionelle sammenhænge. Rådet skal løbende komme med konkrete anbefalinger til byrådet og kan blandt andet drøfte: Hvordan sikrer vi bedst muligt, at virksomhederne får den arbejdskraft, de har brug for? Er der behov for udvidede åbningstider i kommunens institutioner? Hvordan kan vi understøtte detailhandlen? Hvordan sikrer vi de bedste vækstbetingelser for virksomhederne? Arbejdsmarkedsrådet skal naturligvis suppleres af andre indsatser men er et reelt bud på, hvordan vi kommer videre. Lars Qvist, nr. 4 på Lokallisten for hele Holbæk Kommune Ådalen 22 4520 Svinninge

Jobskabelse giver penge i kassen!2017-10-29T15:39:36+01:00

Stærkere folkeskoler med mere selvstyre

Læserbrev i Nordvestnyt af Lars Qvist Folkeskoler og daginstitutioner i Holbæk Kommune skal have langt større selvbestemmelse end i dag. Styringen skal flyttes fra embedsmændene i Holbæk til ledere og bestyrelser i nærmiljøet. De ved bedst, hvordan de lokale udfordringer skal håndteres. Samtidig skal byrådet arbejde tæt sammen med ildsjælene og skabe ny energi i byer, hvor folkeskolen er nødlidende. Når en sårbar folkeskole lukker, er logikken jo, at så står den næste skole for skud… Til sidst har vi kun ganske få og store skoler, og det er den helt forkerte udvikling i en kommune, hvor der er brug for langt større sammenhæng: Der skal ikke lukkes skoler i vores kommune. Tværtimod skal skoler og institutioner have flere kræfter. Decentraliseringen skal give skoler og institutioner frihed til at købe ind lokalt. Det skal igen være muligt at ansætte pedeller, rengøringspersonale og at bruge håndværkere fra nærmiljøet. På den måde bliver skoler og institutioner stærkere knyttet til deres by, borgere og virksomheder. Mere selvbestemmelse øger motivationen hos medarbejderne og ledere – og arbejdsglæden vil langsomt vende tilbage. Processen vil koste penge, og dem henter vi i takt med, at der bliver brug for færre centralt placerede medarbejdere, når ansvar, penge og styring lægges ud. Lars Qvist, nr. 4 på Lokallisten for hele Holbæk Kommune Ådalen 22 4520 Svinninge

Stærkere folkeskoler med mere selvstyre2017-10-25T17:14:44+02:00

Folkeskolens fremtid

Læserbrev i Nordvestnyt af Stine Krüger Veng Min søn skal starte i skole næste år, og ligesom mange andre forældre i Holbæk Kommune er vi bekymrede: Vores folkeskoler er under hårdt pres, og allerede i dag vælger 1/3 privatskolen i stedet. Det er et kæmpestort problem. Vi har brug for, at børnefamilier vælger vores lokale skoler til – både dem, der allerede bor her, og dem, der overvejer at flytte hertil. Der skal sættes ind på flere fronter. Samarbejdet skal styrkes, tilliden skal genoprettes og arbejdsglæden skal tilbage. Og der skal være den nødvendige økonomi – både til den almindelige undervisning og til de børn, der har behov for noget særligt. Og så skal der decentraliseres. Jeg mener, at det er vigtigt, at skolerne får deres selvstændighed tilbage – at vi gør op med centralisering og kæmpeskoleprincippet, hvor én leder har ansvaret for op til seks matrikler. Der er ALT for langt fra leder til medarbejder. Den enkelte skole skal have sit eget budget – også til rengøring og til egen pedel. Med selvbestemmelse, tillid og medejerskab kommer arbejdsglæden tilbage, og arbejdsglæden er en forudsætning for, at vi får gode skoler. Stine Krüger Veng Egevej 7 4350 Ugerløse Kandidat for Lokallisten for hele Holbæk kommune

Folkeskolens fremtid2017-10-25T10:47:18+02:00

Unge har brug for hjælp til at navigere og (over)leve i en præstationskultur som vores!

Læserbrev i Nordvestnyt Stine Krüger Veng Vi lever i en voldsomt accelererende præstationskultur, og som gymnasielærer oplever jeg, hvad det betyder for unges livskvalitet, at de konstant skal præstere: Flere og flere unge mennesker kæmper med livet. Det er svært at være ung i en præstationskultur som vores: Det handler om at være den bedste til alt, hvad man gør, og i kampen om at blive den bedste, rammes flere og flere af stress og psykiske diagnoser som spiseforstyrrelser, angst og depression. Præstationskulturen spiller mine elever ud mod hinanden, og vi er i fuld gang med at opfostre og uddanne et kollektiv af egoister. Problemet ved dette er, at vi som mennesker har brug for hinanden – forskningen viser jo, at det, der har bragt mennesket langt, er dets evne til at samarbejde. Derfor skal vi hjælpe vores børn og unge med at se værdien i at indgå i fællesskaber – i en præstationskultur som vores, er dette en vigtigere opgave end nogensinde før! Vi bliver nødt til at arbejde for at skabe miljøer, hvor det hilses velkomment, at man tager en pause fra kravet om hele tiden at skulle præstere. Hvor der er fokus på fællesskab, interesse og mening, for dét skaber trivsel. Hvis ikke vi gør noget nu, er vi i overhængende fare for at tabe en generation på gulvet. Stine Krüger Veng Egevej 7 4350 Ugerløse Kandidat for Lokallisten for hele Holbæk kommune

Unge har brug for hjælp til at navigere og (over)leve i en præstationskultur som vores!2017-10-16T12:43:13+02:00
Go to Top