Bestyrelsen 2018-01-29T16:38:05+01:00

BESTYRELSEN

 

Formand
Finn Martensen

Næstformand
Steffen Sandager (sygemeldt)

Kasserer
Knud Erik Klüwer Jensen

1. menige medlem
Jan Floor, for 2 år

2. menige medlem
Sine Agerholm, for 1 år

Suppleanter
John Ebbe Hansen, 1. suppleant
Pia Guldbrandt Nielsen, 2. suppleant

Revisor plus suppleant
Helle Bech Burn
Flemming Hansen, suppleant

bestyrelse@lokallistenholbaek.dk

Vedtægter for
LOKALLISTEN
for hele Holbæk Kommune

Hent vedtægterne som PDF
X