fbpx

Biogasanlæg, vindmøller og skolenavne

Læserbrev i Nordvestnyt
Finn Martensen

Ja hvad pokker har disse tre temaer med hinanden at gøre? Ikke meget, men så alligevel. Fælles for de tre temaer melder den sunde fornuft sig. Ingen forestiller sig vel, at et biogasanlæg placeres tæt på bebyggelser, en vindmølle opføres midt i Holbæk by samt at Folkeskolerne i Holbæk kommune ikke har stedkendte og anerkendte navne.

Lokallisten for hele Holbæk kommune vil gerne medvirke til at opføre biogasanlæg og vindmøller, men ikke på steder hvor befolkningen generes med bl.a. lugt og lyde

Lokallisten for hele Holbæk kommune vil gerne medvirke til, at Folkeskolerne i Holbæk kommune får stedkendte skolenavne, således at både Holbæk by og lokalsamfundenes sammenhængskraft styrkes gennem skolens navn, særkende og indhold. Lokallisten ser gerne at skolebestyrelserne og forældrerådene bringer de skolenavne i spil, som efterspørges og ønskes.

Lokallisten for hele Holbæk kommune medvirker gerne til, at bringe den sunde fornuft langt mere i spil, når vigtige politiske beslutninger skal træffes.

Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår med sund fornuft.

Lokallistens bestyrelse
Formand
Finn Martensen (L)
Kommunalbestyrelsen

2018-12-20T08:31:22+00:00
X