For 2 uger siden satte Lokallisten – sammen med de Radikale og Konservative – skub i budgetprocessen i Holbæk Kommune.

Siden starten af maj havde vi ventet på, at borgmesteren tog initiativ til det brede samarbejde om en økonomisk genopretningsplan, som han annoncerede på et temamøde i byrådet i forbindelse med, at konsekvenserne af den store regnefejl blev lagt frem.

Vi ventede forgæves – der skete ikke en pind! Derfor tog vi selv initiativet.

Vi fremlagde et forslag til en flerårig økonomisk genopretningsplan og et konkret forslag til Budget 2018. Med flere scenarier viste vi, hvordan planen kunne realiseres, og det skulle vise sig at blive begyndelsen til gennembruddet i budgetforhandlingerne.

Vores plan bygger på et klart valg: Vi vil bruge alle de penge, vi må på service til borgerne.

Ikke fordi vi vil bruge så mange penge som muligt, men fordi vi tror på, at investeringer i menneskers trivsel og livskvalitet tjener sig hjem mange gange på lidt længere sigt.

Lokallisten var de første til at melde klart ud overfor byrådets øvrige partier. Vi ville ikke være med til at gennemføre besparelser på daginstitutions- og folkeskoleområdet. Vi ville have 20 mio. til flere voksne i vuggestuer og børnehaver. Og vi ville have afsat en pulje på 10 mio. til lokal udvikling.

Derudover skitserede vi – sammen med de Radikale og Konservative – en plan for decentralisering. Vi mener, at de kommunale institutioner skal have råderet over eget budget, ligesom de skal have størst mulig indflydelse på egen hverdag. Det giver medejerskab og fremmer arbejdsglæden.

Vi gjorde os umage for at fremlægge et forslag, der kunne favne bredt. Et forslag, der i sig selv rakte ud efter både Socialdemokratiet og Enhedslisten på den ene side og Dansk Folkeparti på den anden. Målet var, at opnå bredest mulig opbakning til en flerårig plan, for at skabe et godt grundlag for et frugtbart samarbejde i det byråd, der træder til efter årsskiftet.

I dag kan vi konstatere, at det lykkedes – vi har sat gang i en helt ny bevægelse

Næste skridt for os bliver at holde fast i retningen, så vi ikke igen ender dér, hvor vi alt for længe har været på vej hen…