Læserbrev i Nordvestnyt den 7. juni 2017
Sine Agerholm

Der er tre økonomiske problemstillinger, som skal løses, hvis vi skal kunne gøre os håb om en bedre fremtid for Holbæk Kommune. Den ene er, at vi skal have sikkerhed for, at direktionen og økonomiafdelingen har helt styr på regneark og prognoser – det skal være helt slut med overraskelser i millionklassen. For det andet skal der findes den rette balance mellem indtægter og udgifter med et råderum, der gør det muligt at investere os ud af den negative spiral, vi er kommet ind i, hvor vi sparer os fattigere. Og så skal der lægges realistiske budgetter for de enkelte enheder der både kan og skal overholdes. Det vil give ro til udvikling og stoppe det enorme ressourcespild, der følger af strømmen af nye sparekrav.

Før det er på plads, giver det ingen mening at skændes om, hvilke områder der trænger mest til at få tilført ressourcer, for lige nu er der kun store minusser at fordele. Vi skraber bunden stort set alle vegne i den kommunale organisation.
Der er knapt et halvt år til kommunevalget, hvor vi alle sammen har mulighed for at bruge vores stemme på at vise, hvilken retning vi hver især mener, byrådet skal arbejde i. Og der er desværre allerede gået valgkamp og valgstrategi i det hele.

Men før vi når til valget i november, er der et budget, der skal vedtages for det kommende år. Det sker i oktober, og det er meget afgørende for, hvilke muligheder vi overhovedet får i hele den kommende valgperiode, især hvis man ser en skattestigning som en nødvendig del af løsningen. Derfor må vi appellere til, at alle partier – og måske især borgmesterkandidaterne – toner den personlige positionering lidt ned. Vi må finde sammen omkring forhandlingsbordet hurtigst muligt, så vi kan bruge tiden på at finde frem til en løsning for kommunens samlede økonomi – en flerårig genopretningsplan – som alle kan acceptere og dermed tage ejerskab til.

Lige nu minder situationen mest af alt om et cirkus, hvor alle artisterne kun har en replik – nemlig at fortælle, at cirkusdirektøren ikke dur. Og hvis det er cirkusdirektør, man vil være, så må man søge sådan en stilling. Vil man der imod gerne være borgmester i vores kommune, så må man vise sig værdig til det. Man må gøre sig umage og komme med konkrete forslag til løsninger på de problemer, vi står midt i. Ingen kan lade sine personlige ambitioner gå forud for kommunens, borgernes og medarbejdernes ve og vel. Det er situationen simpelthen for alvorlig til.

Sine Agerholm og Finn Martensen, byrådsmedlemmer (UP) i Holbæk Kommune

 

Cirkusnumre og borgmesterdiller
Svar til Mads Kofoed – Læserbrev i Nordvestnyt den 20. juni 2017
Sine Agerholm

Kære Mads Kofoed
Hvis jeg nu fortæller dig, at jeg hverken har ambitioner om at blive cirkusdirektør eller borgmester, så vil du måske se mit politiske arbejde i et andet lys.
Jeg vil minde dig om, at jeg selv trak mig fra posten som socialdemokraternes borgmesterkandidat et halvt års tid efter sidste valg. Det gjorde jeg, fordi jeg igennem mange år havde stået meget alene med en al for stor arbejdsbyrde som partiets frontfigur. Jeg havde brug for andet og mere end politik i mit liv, så jeg valgte mit privatliv til. Den beslutning var rigtig for mig, og jeg har ikke fortrudt den i et sekund.

Når jeg nu har valgt at bryde med socialdemokratiet for at stille op på en lokalliste, så ligger årsagen et andet sted, end i et personligt ønske om at opnå genvalg til november. Det siger næsten sig selv. Hvis du lige giver det en tanke, så vil du nok komme frem til den konklusion, at mine odds for at opnå genvalg som nummer to på den socialdemokratiske liste, var gode.
Men set med mine øjne er socialdemokraterne i Holbæk Kommune ikke, hvad de har været.

Efter valget af ny borgmesterkandidat var der al for stor usikkerhed om den politiske linje, og der blev begået nogle alvorlige politiske ”brølere”. Jeg nævner i flæng: Afstemningen om Sportsbyen, hvor vi havde lovet vores vælgere, at den ikke blev etableret på bekostning af velfærden og idrætsfaciliteter udenfor Holbæk by. En borgmesterkandidat der gik i pressen og frejdigt meldte ud, at der kunne spares 30 mio. på administrationen uden indsigt i, hvad det betød for borgere og medarbejdere. Et budgetforslag der blev til i 11. time, og som derfor hverken var gennemarbejdet eller holdbart. Et behov for en økonomisk genopretningsplan, som borgmesterkandidaten hverken havde øje for behovet for eller var i stand til at udarbejde og formidle. Og så den manglende vilje til at få undersøgt, hvordan det kunne gå så galt med økonomien, så vi kunne få placeret et ansvar og dermed få ”lukket hullet i spanden”.

Eksempler er der nok af, og på et tidspunkt kommer dråben, der får bægeret til at flyde over. Jeg var flov, og jeg skammede mig, når jeg skulle se de borgere og medarbejdere i øjnene, der måtte betale prisen for en fejlslagen politik uden at kunne give dem et reelt troværdigt alternativ.

Kommunen har mere end nogensinde brug for stærke og troværdige alternativer, der også kan se værdien i og nødvendigheden af et bredt politisk samarbejde, men nu lignede det – set med mine øjne – mere og mere et projekt for projektets egen skyld, der alene gik ud på at få valgt den yngste socialdemokratiske borgmester i landets historie, koste hvad det ville.
Derfor måtte jeg vælge en anden vej.

Sine Agerholm, byrådsmedlem (UP) i Holbæk Kommune