Læserbrev i Nordvestnyt
Lars Qvist

Der tegner sig et billede af, at et stort flertal i kommunalbestyrelsen går ind for biogas i Holbæk Kommune. Trods ­usikkerhed om den præcise miljømæssige gevinst er det primært placeringen ved Snævre, der skaber uenighed.

En tilsvarende diskussion kan forventes omkring det solcelleanlæg i Maglebjerg ved Svinninge, som i øjeblikket er inde i en høringsfase. Også her vil placeringen formentlig give anledning til debat, mens der næppe vil være den store uenighed om, at solceller bør udgøre en voksende del af fremtidens produktion af grøn strøm i Holbæk Kommune.

Desuden har kommunalbestyrelsen vedtaget et arbejdsprogram, der lægger op til grøn omstilling. Der er altså politisk flertal og vilje til at indføre mere miljøvenlige energiformer, der kan reducere udledningen af CO2. Til gengæld er der modstand mod/bekymring for de to placeringer og de processer, der har ført frem til de mulige placeringer af anlæg i Snævre og Maglebjerg.

Forslag
Lokallisten for hele Holbæk Kommune vil derfor opfordre kommunalbestyrelsen til at stoppe lokalplansarbejdet for et biogasanlæg i Snævre og et solcelleanlæg ved Svinninge. De sparede kommunale ressourcer bør i stedet bruges på at sætte gang i udarbejdelsen af en samlet plan for, hvor det er/skal være muligt at udlægge et eller flere store arealer til CO2-reducerende energianlæg, fx vindmøller, biogas, solcelleparker og andre anlæg – samlet set en energipark. Det er således naivt at tro, at Holbæk Kommune ikke igen vil blive pålagt at finde områder til vindmøller.

Hvis det er hensigtsmæssigt, kan energiplanen kobles på arbejdet med den kommuneplan, som skal være klar i 2021. Desuden kan et kommende renseanlæg eventuelt tænkes ind i en samlet plan for de klimamål, kommunen er underlagt.

Planlægningen af en energipark kan helt eller delvist foregå sammen med Odsherred Kommune, hvis det samlet giver de bedste løsninger miljømæssigt og økonomisk. Ligesom ved andre store samfundsinvesteringer – fx anlæg af veje ­– kan ekspropriation også være en (sidste) mulighed for at nå en fremtidssikret, grønnere energiforsyning i Holbæk Kommune.

Der bør udarbejdes en kommissorium for en samlet energiplan, hvor ikke kun de fysiske muligheder men også ejerforhold og samarbejdsformer mellem det offentlige og private investorer vurderes.

Konklusion
Som følge af ovenstående kan Lokallisten hverken lægge stemmer til et biogasanlæg i Snævre eller et solcelleanlæg på Maglebjerg.

Vi ønsker, at Holbæk Kommune i højere grad selv styrer processen med fremtidens energiforsyning/-produktion fremfor at løbe efter de landmænd og udviklere, der nu og her byder ind på bestemte med projekter på bestemte matrikler. Derfor foreslår vi et konstruktivt og helst et meget bredt politisk samarbejde omkring en samlet energiplan for Holbæk Kommune med en rækkevidde på de næste 15-20 år – og som gerne må være forberedt også til de fremtidige energi- og produktionsformer, der måske allerede nu kendes.

Arbejdet med en energiplan kan løftes af en politisk gruppe eller udvalg – evt. under Økonomiudvalget, som har ansvaret for det øvrige planarbejde.

Yderligere oplysninger:
Lars Qvist, Lokallisten, 72 36 83 41