Læserbrev i Nordvestnyt
Susanne Utoft

I Udvalget for Børn og Skole har vi de seneste måneder arbejdet intenst på  forbedringer på dagtilbuds- og skoleområdet, og på vores møde i juni har et  enigt udvalg besluttet at anbefale en række tiltag, der skal være med til at styrke skolernes og dagtilbuddenes forankring i lokalområderne.

• Udvalget vil styrke ledelsen lokalt, så hver skoleafdeling og børnehus har én daglig leder, der står i spidsen for skolen eller børnehuset.

• Udvalget vil give skolerne nye navne, der i højere grad afspejler skolens geografiske placering.

• Udvalget vil styrke elevernes indflydelse ved at vægte elevrådet tungere, ligesom det lokalt aftales, hvordan forældrene får større direkte indflydelse.

• Udvalget vil give medarbejderne en stærkere stemme ved at give større indflydelse til den såkaldte TRIO, dvs. samarbejdet mellem leder, tillidsrepræsentant og sikkerhedsrepræsentant.

• Udvalget vil arbejde for en tildelingsmodel på skoleområdet, hvor især de små skoleafdelingers sårbarhed overfor udsving i elevtal sikres. På samme måde vil udvalget arbejde for en ny styringsmodel for specialundervisningen.

Udvalget for Børn og Skole er nået frem til de mange tiltag blandt andet gennem en række dialogmøder med forældre, forældre- og skolebestyrelser, områdeledelser og fællestillidsrepræsentanter. Også arbejdspladsvurderinger samt trivselsmåling blandt medarbejderne har været væsentlige input.

Som formand for udvalget vil jeg gerne rette en stor tak til alle, der har involveret sig på en positiv og konstruktiv måde i de mange drøftelser. Det har været guld værd. Også en stor tak til de øvrige medlemmer af udvalget – Mona Rosenberg Larsen (A) Jarl Falk Sabroe (A) Asbjørn Gerting Olsson (O) Morten Bjørn Nielsen (V) – for at vise stor vilje til at nå frem til et resultat, vi alle kan stå bag. Nu glæder vi os kun til, at kommunalbestyrelsen skal drøftes vores arbejde.

Susanne Utoft
Formand for Udvalget for Børn og Skole
Lokallisten for hele Holbæk Kommune