Læserbrev i Nordvestnyt
Lars Qvist

Især er vores lands- og stationsbyer afhængige af, at frivillige og foreninger leverer tilbud inden for blandt andet idræt og kultur. Foreningerne binder mennesker sammen, skaber muligheder og fællesskaber. Desuden er velfungerende, aktive lokalsamfund med til at tiltrække både tilflyttere og den arbejdskraft, som vores virksomheder har brug for.

Nogle lokalsamfund føler, at der er blevet længere og længere til Holbæk siden kommunesammenlægningen i 2007. Det er den forkerte udvikling. Derfor bør politikerne i byrådet prioritere dialogen med lokalsamfundene højt de næste fire år. De mange frivillige i foreninger og fællesskaber skal mærke opbakning til deres lokale projekter, udfordringer og idéer.

For at give foreningerne motivationen tilbage er der behov for, at vi i næste byrådsperiode etablerer et nyt udvalg – Udvalget til Lokal Udvikling – der skal sikre en tættere dialog og mere enkle kommandoveje, når foreninger ønsker dialog med politikerne.

Herudover skal den noget haltende ordning med Fælles-skaberne have meget højere prioritet, så de kommunale hjælpere på fuld tid står til rådighed for foreningerne. Opgraderingen kan finansieres med penge fra den pulje på 10 mio. kroner, som med Lokallistens mellemkomst er sat af til udvikling af lokalsamfundene i 2018.

Lars Qvist, nr. 4 på Lokallisten for hele Holbæk Kommune
Ådalen 22
4520 Svinninge