Hermed indkaldes til generalforsamling i Lokallisten for hele Holbæk kommune i

Knabstrup Hallen
Mandag d. 29. april kl. 17:30

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Godkendelse af budget
8. Valg af formand
9. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer
10. Valg af suppleanter
11. Valg af 2 revisorer
12. Eventuelt

Tilmelding: Af hensyn til tragtement tilmeldes på mail til fima@holb.dk senest d. 22.april 2019.

Der serveres dagens ret inden Lokalistens temamøde v/Jens Stenbæk, som afholdes kl. 19. Temamødet er for alle.

Bedste hilsner
Finn Martensen