Læserbrev i Nordvestnyt den 1. juli 2017
Finn Martensen og Sine Agerholm

På et temamøde i byrådet den 9. maj kom det frem, at der var lavet en meget alvorlig regnefejl i kommunens likviditetsprognose. Det betød, at det så langt værre ud med kommunens kassebeholdning, end vi hidtil havde forventet.

Torsdag i sidste uge fik byrådet fremlagt et overblik over efterslæbet på de kommunale anlæg – bygninger, veje og broer. Det beløber sig til 575 mio., hvoraf de 320 mio. er af så akut karakter, at det bør rettes op indenfor 1-2 år. Det blev samtidig oplyst, at hvis der ikke tages hånd om efterslæbet og det løbende renoveringsbehov, så vil udgifterne stige med 500% over de næste 10 år.

Samtidig ved vi alle, at kerneområderne – daginstitutioner, folkeskoler og ældreplejen – er presset i bund, og at rigtig mange medarbejdere løber hurtigere, end de kan holde til i det lange løb. Og alligevel er der lagt op til yderligere nedskæringer i den budgetramme for 2018, som et flertal i byrådet bestående af V, DF og LA har stukket ud.

Det går ganske enkelt ikke længere, og vi er dybt bekymrede for, om vi snart går fra ”fallittens rand” til et egentligt kollaps.
Der findes ingen snuptagsløsninger, og der skal mere end en skattestigning til for at løse så massive økonomiske problemer. Dertil kommer, at det vil tage flere års fokuseret indsats at opnå en sund økonomisk balance i kommunens budget.

På det nævnte temamøde den 9. maj sluttede borgmesteren af med at invitere hele byrådet ind i et samarbejde om en økonomisk genopretningsplan. Det initiativ bakkede vi øjeblikkeligt op og opfordrede alle til at gå fordomsfrit ind i samarbejdet med henblik på at få skabt det nødvendige medejerskab til en fælles plan.

Det kræver god tid at udarbejde en holdbar flerårig genopretningsplan. Tid til at sikre, at vi har et retvisende, gennembearbejdet og tilstrækkeligt overblik over den samlede økonomiske udfordring; tid til grundige drøftelser partierne imellem, som skal sikre det nødvendige ejerskab i sidste ende; tid til debat og dialog med de borgere og medarbejdere, der skal turde tro på, at der kan tændes et lys for enden af tunellen, hvis vi gør det sammen.

Om lidt er der gået to måneder siden temamødet, og vi er ikke nået et skridt videre, så håbet om at det kan lykkes at samle byrådet om en fælles plan svinder.
Derfor vil vi opfordre borgmesteren til hurtigst muligt at sætte handling bag ordene og fremlægge en plan for samarbejdsprocessen.

Finn Martensen og Sine Agerholm, byrådsmedlemmer (Lokallisten) i Holbæk Kommune