Læserbrev i Nordvestnyt den 24. august 2017
af Sine Agerholm

Kære Paul Villadsen

Det glæder mig, at du kommenterer på mit indlæg vedr. hovedrengøring på kommunens folkeskoler, for så har jeg jo lejlighed til at uddybe mit synspunkt.

Fakta er, at hovedrengøring ikke har været en del af kontrakten med den private leverandør af rengøringen siden 2011. Så der er altså ingen, der tager arbejdet fra nogen andre, når forældre på Gislinge skole gør hovedrent!

Jeg kan forstå, at Socialdemokraterne nu vil foreslå, at byrådet finder penge til hovedrengøring. Jeg går ud fra, at sådan et forslag ikke alene vil omfatte skolerne, men også alle øvrige kommunale lokaler, hvor folk opholder sig – f.eks. daginstitutioner, ældrecentre, boinstitutioner og administrationsbygninger. Jeg tør slet ikke gætte på, hvor mange millioner det vil koste, men jeg kan sige med sikkerhed, at det vil kræve nedskæringer på de selvsamme områder. For som du sikkert er klar over, så er kommunen i store økonomiske vanskeligheder.

Da jeg i sin tid gik ind i lokalpolitik, var det fordi, jeg oplevede, at mennesker i alle aldre ikke fik den hjælp og støtte, de havde behov for. Det ville jeg gerne være med til at ændre på i et større omfang, end jeg kunne alene i min egen fritid. For mig handler det f.eks. om tilstrækkeligt med pædagogisk personale i daginstitutionerne, om tilstrækkelig tid og rum for læring i folkeskolerne, om mere tid til nærvær og reel omsorg for de ældre, og om livsvilkår så tæt på det normale som muligt for mennesker med fysiske eller psykiske handicap.

Jeg har været med i lokalpolitik i snart 12 år, og jeg kan fortælle dig, at forholdene for mennesker, der har brug for fællesskabet, ikke er blevet bedre – snarere tværtimod.

Og hvis det er rød politik at blive ved med blot at råbe op om utilstrækkeligheden, alt imens en stor andel af vores medmennesker i alle aldre svigtes år efter år, så er der noget, jeg har misforstået.

Jeg mener, vi skal bruge de sparsomme ressourcer, vi forhåbentlig kan finde i kommunens budget, når vi har hævet skatten, til at sætte målrettet ind på de områder, hvor mennesker mistrives, og jeg kan forsikre dig – der er mere end rigeligt at bruge pengene til!

Skattekronerne rækker langt fra til at kommunen kan gøre det ”godt nok” på alle områder. Vi kan så som medmennesker enten vælge at vende det blinde øje til og fortsætte brokkeriet, eller vi kan vælge at træde til, dér hvor vi direkte eller indirekte kan gøre en positiv forskel for et andet menneske eller for fællesskabet. Jeg vil til enhver tid vælge det sidste. Det handler dybest set om etik, moral og menneskesyn.

Sine Agerholm, byrådsmedlem, Lokallisten for hele Holbæk Kommune