Læserbrev i Nordvestnyt
Lars Qvist

Debatten i Holbæk Kommune handler i øjeblikket kun om besparelser og ikke meget om, hvordan vi får flere indtægter. Men måske er det noget at hente på arbejdsmarkedsområdet.

I Hjørring har en investering på 125 mio. kroner på tre år fået flyttet 600 mennesker fra overførselsindkomster til job og uddannelse.
Så mange penge har Holbæk Kommune næppe i den aktuelle situation, men så må vi gå ad andre veje, så borgere uden for arbejdsmarkedet igen bliver en del af et fællesskab, og virksomhederne får den arbejdskraft, de mangler. Vækst i erhvervslivet giver penge i kommunekassen, og samtidig vil kommunen spare penge på overførselsindkomster.

Lokallisten foreslår, at det nye byråd etablerer et arbejdsmarkedsråd bestående af politikere, arbejdsmarkedets parter, lokale uddannelsesinstitutioner og iværksættere, der har haft succes med at skabe job i mere utraditionelle sammenhænge. Rådet skal løbende komme med konkrete anbefalinger til byrådet og kan blandt andet drøfte: Hvordan sikrer vi bedst muligt, at virksomhederne får den arbejdskraft, de har brug for? Er der behov for udvidede åbningstider i kommunens institutioner? Hvordan kan vi understøtte detailhandlen? Hvordan sikrer vi de bedste vækstbetingelser for virksomhederne?

Arbejdsmarkedsrådet skal naturligvis suppleres af andre indsatser men er et reelt bud på, hvordan vi kommer videre.

Lars Qvist, nr. 4 på Lokallisten for hele Holbæk Kommune
Ådalen 22
4520 Svinninge