KOMMUNALBESTYRELSESMEDLEMMER

Susanne Utoft udtaler: De første fem måneder som politiker er nu gået, og jeg har været en del af kultur- og fritidsudvalget. Jeg har brugt den første tid til at finde personligt fodfæste både i udvalgsarbejdet og i kommunalbestyrelsen. Efter Sines exit har jeg sagt ja til at overtage posten som formand for børne- og skoleudvalget. Der vil helt sikkert være meget at lære i den nye rolle, og det er selvsagt noget af en udfordring at komme efter en erfaren og dygtig politiker som Sine. Men jeg er klar, og jeg vil gøre tingene på min egen måde – naturligvis med behørig respekt for den kurs, som Sine og udvalget allerede har lagt. Jeg håber, at I ligesom jeg kan se, at det trods tabet af vores frontfigur også kan skabe muligheder, når der kommer nye kræfter til. Jobbet som udvalgsformand vil kræve lige dele diplomati og hårdt arbejde.  Der er meget stor opmærksomhed på børne- og skoleområdet – ikke kun i Lokallisten men også i de andre partier og ikke mindst i de mange familier i Holbæk Kommune. Der bliver brug for alle gode kræfter i udvalget, men sandelig også hos medarbejdere, forældre og børn – al viden, erfaring og visioner skal sættes i spil i kommunens måske ”vigtigste” udvalg.

Lars Quist udtaler: Som formand for Projektudvalget for udvikling af lokalområder, PULO, har jeg mulighed for at arbejde indgående med en af de helt centrale mærkesager for Lokallisten. Hvor de ’almindelige’, stående udvalg efter valget i princippet overtog et fagområde i drift, har vi i PULO haft til opgave at fylde indhold i et tomt udvalg. Vi er nået frem til, at vi arbejder ad tre spor: 1) Vi vil støtte enkeltstående projekter i lokalområderne (efter bestemte kriterier), 2) Vi vil tilbyde samarbejde med lokalområder, der trænger til et generelt løft eller brug for et sidste skub for at komme videre, og 3) Vi vil arbejde på en bedre kommunikation mellem kommunen, borgere og lokalområder. Der er sat godt ni mio. kroner af på budgettet årligt til udvikling af lokalområder, samtidig med, at vi som udvalg har fået sat retning for fremtiden, har vi også haft en central rolle i arbejdet med Jyderups Handleplan, som i juni kører gennem det politiske system. Her skal PULO vurdere, prioritere og anbefale en række konkrete projekter i Jyderup over for økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Jeg forventer, at debatten om lokal udvikling vil få ny næring i de kommende uger og måneder. I øjeblikket får kommunalbestyrelsen en række data og prognoser om udviklingen i Holbæk Kommune, blandt andet ved vi allerede nu, at der i 2032 vil være 1.000 færre skolebørn uden for Holbæk by end i dag. Det må give anledning til bekymring hos politikere og i  lokalområderne. Alle prognoser peger i samme retning: Færre børn og flere ældre i vores kommune.

Finn Martensen udtaler: Selvom Sine af statur jo fylder noget mindre end hele mig, er jeg helt klar over, at det bliver en stor udfordring at fylde de politiske sko ud, som Sine har trådt gennem de mange år som politiker i Holbæk kommune. Mit kendskab til Sine gennem 8 år i kommunalbestyrelsen og vores fælles arbejde med etableringen af Lokallisten gir mig imidlertid mod på opgaven, sammen med de øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer og Lokallistens bestyrelse. Jeg indtræder i kommunalbestyrelsen fra 1. juni 2018.