KOMMUNALBESTYRELSESMEDLEMMER

Finn Martensen udtaler: Selvom Sine af statur jo fylder noget mindre end hele mig, er jeg helt klar over, at det bliver en stor udfordring at fylde de politiske sko ud, som Sine har trådt gennem de mange år som politiker i Holbæk kommune. Mit kendskab til Sine gennem 8 år i kommunalbestyrelsen og vores fælles arbejde med etableringen af Lokallisten gir mig imidlertid mod på opgaven, sammen med de øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer og Lokallistens bestyrelse. Jeg indtræder i kommunalbestyrelsen fra 1. juni 2018.