Kommunens økonomiske situation har tvunget byrådet ud i katastrofeopbremsninger i løbet af året. Det har haft store konsekvenser for både borgere og medarbejdere. Det har vi alle kunnet læse om i avisen.

Fx. undervisningstimer der bliver aflyst i folkeskolerne; ældre der ikke får den hjælp de er visiteret til, og pædagoger der er voldsomt presset.

Nu foreslår Lokallisten øjeblikkelige forbedringer af forholdene for både borgere og medarbejdere.

Se vores forslag her:

Initiativsag fra Lokallisten for hele Holbæk Kommune – Beslutning om at ophæve besparelsen på sygedagpengerefusion

Lokallisten for hele Holbæk Kommune indstiller, at:

  1. Byrådet beslutter at ophæve besparelsen på 50% af sygedagpengerefusionen på alle chefområder jf. bilaget til sagen med virkning fra 1. november 2017.
  2. Den ekstra udgift på 1.4 mio. finansieres via kassetræk.

Beskrivelse af sagen
Gennem det meste af indeværende år har kommunens økonomi været voldsomt presset, og risikoen for at komme under administration har været overhængende.

Derfor har byrådet været tvunget til at bremse hårdt op i forbruget på den daglige drift.

Et af værktøjerne har været en reduktion af refusion af sygedagpenge. Det betyder, at enhederne – fx daginstitutioner, skoler og hjemmeplejen – ikke har haft mulighed for at betale vikarlønninger i tilstrækkeligt omfang, når det faste personale har været fraværende pga. sygdom.

Det har presset det faste personale voldsomt, ligesom borgerne har mærket konsekvensen – fx i form af aflyste undervisningstimer i skolerne og ældre i hjemmeplejen, der ikke har fået den ydelse, de er visiteret til.

Nu er faren for at komme under administration drevet over, og der er plads i kassebehold-ningen til, at vi kan genoprette niveauet for vikardækning.

Økonomiske konsekvenser
Som det fremgår af bilaget til sagen, vil det koste 1.4 mio. at ophæve besparelsen på 50% af sygedagpengerefusionen i perioden 1/11 – 31/12 2017. Beløbet finansieres via kassetræk.

Se pressemeddelelse