Pressemeddelelse

Lokallisten for hele Holbæk Kommune sikrede sig hele 3 mandater ved kommunevalget den 21. november 2017, og nu er borgernes opbakning omsat til markant politisk indflydelse i den politiske samarbejdsaftale, Lokallisten har indgået med konstitueringsgruppen fredag aften.

Vi gik til valg på en vision for vores kommune med nogle få og meget klare budskaber. Udvikling i levende lokalsamfund, hvor vi først og fremmest bevarer og investerer i børnenes institutioner – altså i de lokale daginstitutioner og folkeskoler, står øverst på vores dagsorden. Og det er – sammen med rammerne omkring en fornuftig økonomisk politik – de områder, vi primært har lagt vægt på i den samarbejdsaftale, vi har indgået med konstitueringsgruppen, siger Sine Agerholm, der er Lokallistens politiske leder.

Lokallisten står udenfor den konstitueringsgruppe, der har forpligtet sig til at stemme for, at Christina Krzyrosiak Hansen bliver kommunens nye borgmester.

For Lokallisten har det hele tiden været et mål i sig selv, at få skabt det bedst mulige grundlag for et bredt og frugtbart samarbejde i byrådet. Det har kommunen i den grad brug for, og det mener vi ikke, sammensætningen i flertalsgruppen sikrer grundlaget for – tværtimod. Blot 16 mandater bestående af S, SF, Ø og DF er for os at se et meget skrøbeligt samarbejdsgrundlag med en klar politisk slagside. Bl.a. derfor er vi ikke med i konstitueringsaftalen, siger Sine Agerholm og fortsætter:

Med samarbejdsaftalen har vi bragt os i en position, hvor vi allerede har opnået markant politisk indflydelse samtidig med, at vi kan komme til at spille en nøglerolle i forsøget på at skabe brede forlig om de væsentlige beslutninger i de kommende år. Vi vil i hvert fald sætte vores kræfter ind på at få bygget bro mellem de to nye fløje, der nu er skabt med konstitueringsaftalen.

Med samarbejdsaftalen har Lokallisten for hele Holbæk Kommune fået maksimalt udbytte af deres tre mandater.

Samarbejdsaftalen har et klart fokus på de områder, vi gik til valg på: Udvikling af lokalsamfundene, decentralisering, styrkelse af de lokale folkeskoler og daginstitutioner og ikke mindst en økonomisk genopretningsplan for Holbæk Kommune. Herudover har vi endda fået formandsposterne i udvalgene Læring og Trivsel for Børn og Unge og Projektudvalget for Lokal Udvikling, der netop repræsenterer vores to fokusområder, fortæller Sine Agerholm.

Ud over formandsposterne får Lokallisten sæde i Økonomiudvalget, i Udvalget for Kultur, Fritid og Fællesskab og i Udvalget for Job og Uddannelse.

Vi kunne som Lokalliste med vores 3 mandater ikke have opnået et bedre resultat, men vi havde helt klart foretrukket en bredere konstituering hen over midten, siger Sine Agerholm, som samtidig glæder sig over, at ønsket om en fortsat stærk erhvervsudvikling har fået en central placering i samarbejdsaftalen.

For yderligere kommentarer, kontakt:
Sine Agerholm på tlf. 72 36 60 20

Politisk aftale… Læs den her