Pressemeddelelse den 15. september 2017

Tirsdag aften blev holdet sat og de sidste bemærkninger til valgoplægget blev samlet op. Så nu er Lokallisten for hele Holbæk Kommune klar til kommunevalget i november med et stærkt kandidathold på 16 personer.

Vi har været igennem et meget intensivt og samtidig utroligt berigende forløb siden starten af maj, hvor Finn og jeg tog det første skridt til at få opstillet en lokalliste til kommunevalget. Vi anede jo ikke, om det overhovet kunne lade sig gøre på så relativ kort tid, men nu er vi klar, og jeg kan næsten ikke få armene ned, siger Sine Agerholm og fortsætter: Det står helt klart, at der er rigtig mange mennesker i vores kommune, der sukker efter noget helt andet, end den traditionelle blokpolitik. I alle andre sammenhænge i vores liv er vi vant til at løse problemer og forfølge fælles målsætninger i samarbejde med andre, så det forventer vi – med rette – også at de folkevalgte kan.

 

Der har været stor interesse for det lokale politiske projekt. Lokallisten har holdt en stribe offentlige møder, hvor alle med interesse har været velkomne, og de har været godt besøgte. Efterfølgende har medlemmer og kandidatemner været igennem en proces, hvor man er blevet skarpere på de politiske målsætninger, og det har ført frem til et færdigt valgoplæg og et hold af meget engagerede kandidater.

Vi er nu 16 mennesker på Lokallistens kandidatliste. Det er en skøn blanding af mænd og kvinder med forskellig baggrund. Der er både selvstændige, kommunalt ansatte og folk der er beskæftigede i det private erhvervsliv. Geografisk er vi også godt spredt i kommunen, og vi har både bedsteforældre og forældre med småbørn på listen. Det kan næsten ikke blive mere repræsentativt. Der har været afgørende for os, at få sammensat det helt rigtige hold, så vi har også måttet afvise en håndfuld kandidatemner undervejs, siger Finn Martensen, der både er kandidat og formand for Lokallisten.

Det er allerede aftalt, at Lokallisten indgår i valgforbund med de Radikale og Konservative. Det bliver mere end et valgteknisk valgforbund, og det har de to partier og Lokallisten allerede vist i praksis.

Politisk ligger vi i centrum-venstre feltet, så vi har fundet det mest naturligt at indgå i valgforbund med de radikale og Konservative. Det bliver mere end blot et valgteknisk samarbejde, og det har vi allerede vist ved at fremlægge et fælles forslag til, hvordan vi kan rette kommunen op – både økonomisk og indholdsmæssigt, siger Sine Agerholm.

Og til spørgsmålet om, hvem der skal være kommunens borgmester efter årsskiftet, svarer Finn Martensen:

-Sine har givet udtryk for, at det ikke er hendes personlige ambition at blive borgmester. Men alle kandidater, medlemmer og andre, der bakker op om Lokallisten, er enige om, at hun er det allerbedste bud på en ny borgmester. Det er Sines engagement, erfaring og dygtighed, der er drivkraften for os andre. Hun inspirerer, har visioner og holder samtidig begge ben på jorden. Det er de kvaliteter, vi har brug for i hele Holbæk Kommune, så vi peger entydigt på Sine.

Lokallisten går til valg på fire klare målsætninger:

  1. Lokalsamfundene skal styrkes og udvikles. De kulturbærende institutioner – ex. daginstitutioner, skoler og biblioteker i lokalområderne skal bevares, og det skal ske i et styrket og forpligtende samarbejde imellem kommunalbestyrelsen og de mange lokale kræfter.
  2. Fællesskabet skal styrkes. Vi skal være bedre til at se og tage hånd om hinanden i de lokale fællesskaber. Den bevægelse skal hjælpes i gang med en klar prioritering – både politisk og økonomisk.
  3. Folkestyret skal styrkes. Det skal ske ad to spor. Medejerskab og -indflydelse skal styrkes i de kommunale institutioner via decentralisering. Politikudvikling og udviklingen i lokalsamfundene skal ske i tæt samspil mellem de folkevalgte og de mange aktive borgere derude. Vi lægger vægt på rig mulighed for forskellighed.
  4. Både økonomien og serviceniveauet skal genoprettes. Vi tager afsæt i det, vi vil med vores kommune. Det kræver en skattestigning på 85 mio., som vi er klar til at tage. Det er et udtryk for et klart politisk valg, der peger tydelig retning.

Lokallisten indbyder til pressemøde på lørdag den 16. september kl. 14 til 15. Det foregår i Byrådssalen, hvor alle kandidater vil være til stede, og hvor vi vil fremlægge hovedpunkterne i Lokallistens valgoplæg. Det vil også være muligt at få en snak med nogle af kandidaterne.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Sine Agerholm på tlf. 72 36 60 20
Finn Martensen på tlf. 72 36 87 60