Pressemeddelelse

Lokallisten kom godt fra start

Fredag den 30. juni holdt Lokallisten for hele Holbæk Kommune det første åbne møde for interesserede medborgere.

Det var en fornøjelse. Vi var selvfølgelig spændte på, hvordan initiativet ville blive modtaget, og hvor mange der ville dukke op. Vi havde indkaldt til mødet med meget kort varsel, og alligevel blev vi 25 mennesker til en meget livlig debat med mange gode input, fortæller Finn Martensen.

Som oplæg til debatten og med udgangspunkt i et gammelt kinesisk ordsprog skitserede Sine Agerholm de overordnede temaer, som Lokallistens valgoplæg vil blive bygget op omkring:

Hvis vi ikke ændrer retning, ender vi der, hvor vi er på vej hen! Vi står med en kommune på fallittens rand, hvor tendensen gennem årene har været, at der løbende skæres ned på kvaliteten i den såkaldte velfærd, og hvor lokalsamfundene langsomt sygner hen. Den udvikling vil fortsætte, hvis vi ikke ændrer retning.

Vi vil sætte gang i en ny bevægelse, hvor vi alle sammen påtager os et ansvar for fællesskabet, og hvor målet er menneskers trivsel og livskvalitet. Samfundet er vores, og vi er samfundet – det er vores fælles ansvar at få mest mulig livskvalitet ud af det til gavn for alle.

Med en aldersspredning fra 20 til 70 år og en ligelig kønsfordeling ser det ud til at tankerne bag Lokallistens politiske projekt kan opnå den brede folkelige opbakning, der skal til, hvis det skal lykkes at få ændret den måde, vi traditionelt tænker velfærdssamfund på.

Jeg tror, vi rammer lige ind i noget af det, mange mennesker savner – bevidst eller ubevidst. Det ligger i menneskets natur, at vi gerne vil være en anerkendt del af fællesskabet. Vi vil både bidrage til og opleve trygheden og anerkendelsen i et levende og dynamisk sammenhold, hvor vi tager hånd om hinanden. Og nu udfordrer vi altså den traditionelle måde at tænke samfund og kommune på, siger Sine Agerholm.

Og Finn Martensen supplerer: Alle er helt klar over de økonomiske problemer kommunen er i. Og der er også en klar bevidsthed om, at selvom vi hæver kommuneskatten, så skal der også noget helt andet og mere til, hvis vi skal vende udviklingen. Derfor handlede debatten også primært om mennesker, fællesskaber og holdånd – om udfordringer, fremtidsbilleder og om at gøre tingene sammen.

Hovedoverskrifterne i Lokallistens valgoplæg er:

  • En ny bevægelse
  • Én sammenhængende kommune med levende lokalsamfund
  • Politisk lederskab og det samarbejdende folkestyre
  • Kommunen som arbejdsplads
  • Økonomisk genopretning og stabilitet

Lokallisten inviterer til lignende åbne møder i august – i Tølløse, i Svinninge og i Holbæk. Invitationer til møderne kan ses på Lokallistens hjemmeside.

For yderligere kommentarer – kontakt:

Sine Agerholm tlf. 72 36 60 20
Finn Martensen tlf. 72 36 87 60

Hent pressemeddelelsen som PDF