Pressemeddelelse

Lokallistens bestyrelse har været samlet til en drøftelse af lokallistens politiske indsats og fremtid.

Vores tre kommunalpolitikere har haft stor indflydelse gennem Lokallistens samarbejdsaftale med konstitueringspartierne. Mange af Lokallistens mærkesager er enten gennemført eller overtaget af andre partier. Derfor er det tid til en status.

Lokallister opstår og forsvinder alt efter hvad grundlaget for oprettelsen af en lokalliste og formålet har været. Det er bestyrelsens holdning at Lokallistens valgte kommunalbestyrelsesmedlemmer fremadrettet frit kan vælge fremtidigt kommunalpolitisk tilhørsforhold.

Lokallisten for hele Holbæk kommune blev oprettet ud fra bl.a. følgende politiske platforme:

* At Skabe en vi kultur i Holbæk kommune for både by og land

* At bevare de lokale Folkeskoler i Lokalsamfundene

* At skabe levende lokalsamfund

* At sikre boligudvikling lokalt gennem en boligstrategi

* At decentralisere hvor det giver mening

* At fremme det brede politiske samarbejde i kommunalbestyrelsen

Lokallistens DNA som den blev oprettet, kan fremadrettet videreføres i de etablerede partier. Lokallistens udvikling og videreførelse vil derfor være afhængig af, at nye ideer og tanker kan tilføres. Derfor er personer med lokalpolitiske ideer, tanker og ønsker, velkommen i Lokallisten for hele Holbæk kommune i forsøget på at gi plads til nye mærkesager og afklaringer af Lokallistens fremtid.

Lokallistens bestyrelse vil i en periode være til rådighed for interesserede og derefter afklare, om Lokallisten skal bestå. I henhold til vedtægterne for Lokallisten afholdes ordinær generalforsamling d. 9. marts 2020. Dagsorden og information vil fremgå af Lokallistens hjemmeside.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen Lokallisten/Finn Martensen