Sjældent har så mange sagt så meget positivt – og vist så lidt handlekraft som i Holbæk Kommunalbestyrelse i aftes.

Det måtte Lokallisten erkende, efter at vi i et par døgn havde arbejdet på at få sat gang i udstykningen af jord i Knabstrup, Jyderup, Udby og Regstrup. I valgkampen var der ingen grænser for, hvor meget alle partierne vil gøre for lokalområderne, der har følt en skæv udvikling i kommunen siden kommunesammenlægningen. Men da de fine ord skulle veksles til handling, udeblev støtten fra S, SF, Ø, DF og Konservative.

Vores forslag gik på, at udstykningen kunne finansieres UDEN at tage penge op af kommunekassen men alene ved i stedet at bruge penge fra salget af Østre Skole. Men nu er udstykningen i stedet udsat på ubestemt tid, og flertallet i kommunalbestyrelsen har forpasset muligheden for at sætte gang i en proces, der skal tiltrække børn og voksne til skoler, foreninger, daginstitutioner og virksomheder. Ærgerligt.

Lars Qvist, formand for Projektudvalget for Lokal Udvikling