Nu er det snart et år siden, at den kommunale valgkamp sluttede, S, L DF, Ø, og SF konstituerede sig, og de kommunale politikere blev fordelt i de stående og nyoprettede projektudvalg. Dermed blev der også taget det første skridt til det store fokus, som kommunalbestyrelsen har på folkeskolen i dag. Udover det stående udvalg Børn og Skole (BS) kom et projektudvalg til verden under det noget voluminøse navn: Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering (PAD), der har valgt folkeskolen som sit første indsatsområde.

Og det er bestemt helt på sin plads at sætte folkeskolen i centrum efter en periode, hvor reformer og dårlig økonomi gjorde, at mange ikke turde stole på, at folkeskolen var og er ”det rigtige” valg for dem. De to udvalg er derfor gået sammen om, at få vendt strømmen på folkeskoleområdet.
I processen bliver både skolebestyrelser og lokalområderne inddraget i dialogen om, hvor skolerne – store som små – fungere i hele vores kommune. Med fokus på fordeling af penge til skolerne, evaluering af den nuværende geografiske og ledelses struktur, pedelordninger, rengøring m.v. BS arbejder udadrettet og PAD har muligheden for at gå i dybden indad i organisationen. Derefter vil udvalgene komme med anbefalinger om ændringer.

Der er ingen tvivl om, at vi i begge udvalg ønsker en folkeskole i Holbæk kommune som får lov til at vise, hvem de er, hvad der lige præcis er skolens styrke i det særlige lokalområde. Sammen arbejder vi om at give folkeskolerne den plads og frihed til at vise, hvor de kommer fra, hvad de kan med eleverne. Hver af vores skoler rundt om i lokalområderne har deres særlige styrke, som vi sammen skal værne om. Vi skal tiltrække gode lærerkræfter og fastholde den gode trivsel.
Sammen skal vi give lærerne og pædagogerne rum til faglighed, engagement og trivsel, så vores børn får den bedste mulighed for et godt læringsmiljø, der understøtter alle der både bruger og arbejder i folkeskolen.

Formand for projektudvalget for afbureaukratisering og decentralisering Charlotte Nielsen (S)
Formand for Børn og Skole Susanne Utoft. (Lokallisten)