Opslag fra Facebook
af Sine Agerholm

I gruppen “Politik i Holbæk Kommune” har der – i en tråd med en helt anden overskrift – rejst sig en god debat om ytringsfrihed for offentligt ansatte.

Det er et tema, som det er værd at tage en selvstændig diskussion om.

Der er lovgivning på området, og så har der gennem tiden udviklet sig en praksis – og de to ting tilsammen udgør rammen om medarbejdernes mulighed for ”ustraffet” at give deres mening til kende om forholdene på arbejdspladsen – i dette tilfælde Holbæk Kommune.

Danmarks Lærerforening har udgivet en udmærket publikation, der med gode og konkrete eksempler forklarer grænserne for medarbejdernes ytringsrum. Den kan du se her: http://www.dlf.org/…/7782…/din-ytringsfrihed-publikation.pdf

Men én ting er regler og love, noget andet er spørgsmålet: har vi reelt problemer med åbenhed og kommunikationsstrømme i vores kommune?

Det, tror jeg, vi har…

Jeg er ofte blevet spurgt af medarbejdere: hvordan skal vi råbe politikerne op?

Man oplever, at den kritik og frustration, man afleverer – uanset hvor reel og konstruktiv den end måtte være – aldrig bliver bragt videre op igennem systemet.

Og samtidig ser og hører man politikere tale om en virkelighed, der ligger langt væk fra den, man selv oplever.

Vi har brug for hinanden, hvis vi skal lykkes med at få mest mulig trivsel og livskvalitet ud af de ressourcer, vi har. Derfor skal vi finde nye veje til at opnå holdånd og fællesskabsfølelse i den kommunale organisation.

Vi skal have fælles mål at arbejde for, og så skal vi naturligvis have både øjne og ører åbne konstant for de forhindringer, vi møder på forskellige niveauer, hvis vi skal lykkes med at nå målene. Vi skal kunne tale åbent og ærligt om tingene på rette tid og sted.

Så lad os få nogle bud på, hvor og hvordan vi skal sætte ind for at nedbryde de barrierer, der står i vejen for kommunikationsstrømmene.

Tænk hvis vi kunne komme derhen, hvor spørgsmålet om grænser for ytringsfrihed efterhånden kun er noget, vi taler om rent teoretisk ?